Ordenança ús del sòl i edificació: Llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció administrativa municipal sobre l'ús del sòl i edificació: llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

Darrera actualització: 17.05.2022 | 10:26