Albert Bonàs Tomàs

Regidor

Grup Municipal: ERC - MES - AM

 

FORMACIÓ ACADÈMICA

Estudis universitaris Arquitectura Tècnica sense finalitzar.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  • Docent. Escoles Professionals Salesianes Sarrià Barcelona. 14 anys.
  • Fuster. Fusteria Bonàs. SPM. 20 anys.
  • Gerent. Nobility SA. 17 anys. SPM
  • Autònom en l’actualitat. 6 anys.SPM

 

EXPERIÈNCIA POLÍTICA

  • Militant ERC des del 2004. 17 anys
  • Regidor d’ERC des de 2015. 6 anys

 

ALTRES DADES

  • Soci d’Òmnium Cultural
  • Exjugador Club Bàsquet Santa Perpètua. 17 anys.
  • Amics de Santiga

 

RETRIBUCIONS (ANY 2022)

Assistència a les sessions del Ple: 560,42 € per sessió, fins un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any

En virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, un import de 216,48 € mensuals per Grup i 216,48 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

 

Adreça electrònica: bonasta@staperpetua.cat
Darrera actualització: 20.02.2023 | 10:04