Declaració institucional sobre el 8M, Dia Internacional de les Dones

Dijous, 29 de febrer de 2024 a les 09:55

Abans de l'inici del Ple de febrer l'alcaldessa donarà lectura a una Declaració institucional sobre el 8 de març, Dia Internacional de les Dones, que han subscrit tots els grups municipals. La declaració dona suport a les manifestacions organitzades pels moviments feministes.

L'Ajuntament de Santa Perpètua continuarà promovent Taules de pensament i treball del sector empresarial i d'emprenedoria de dones de la nostra ciutat, per l’elaboració de plans d’igualtat que acabin amb la desigualtat de la dona en el món del treball, reduint i eliminant la bretxa salarial i el terra enganxós i per adoptar mesures que facilitin la conciliació familiar, personal i laboral.

El Consistori també es compromet a continuar treballant per feminitzar espais i posar a l’abast de les dones les diferents activitats municipals, com esportives i/o culturals ajustant horaris tenint en compte criteris de conciliació familiar, personal i laboral.

Entre els acords de la declaració també figura la detecció de mancances en matèria de salut mental i fomentar espais relacionals entre dones així com continuar treballant per la prevenció de qualsevol tipus de discriminació cap a les dones i de l´assetjament sexual o per raó de gènere en qualsevol espai.

La Declaració del 8 de març reafirma el compromís per continuar treballant pels drets de les dones, en col·laboració amb les entitats i dones del municipi i rebutjant qualsevol tipus de discriminació i violència, posant en marxa totes les eines i protocols existents.

La Corporació també demana al Govern de l’Estat i al Ministeri de Treball i Economia Social que amb la nova Reforma Laboral a la mà vetllin pel manteniment i la valoració de les feines de cures, feina altament feminitzada.

Darrera actualització: 29.02.2024 | 10:18