El Ple aprova l'avanç d'una modificació del Pla General que permetrà millorar l'entrada al municipi des de Sabadell i oferir nous serveis comercials

Divendres, 28 de gener de 2022 a les 00:00

El Ple Municipal celebrat aquest dijous 27 de gener de manera telemàtica ha aprovat l'avanç de la modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació de Santa Perpètua a l'àmbit de Can Sirera que comprèn els terrenys delimitats per un triangle format per la carretera de Sabadell B-140, l'autopista AP-7 i la prolongació en direcció nord del carrer de la Mestra. Aquesta modificació suprimirà l'actual ús residencial plurifamiliar d'aquests terrenys per la seva proximitat a l'autopista i la nova normativa al respecte i preveu el canvi d'usos al sector terciari. El punt va ser aprovat amb el vot a favor dels grups de SPEC, PSC i Cs i el vot contrari del grup Republicà.

El tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Territori i Desenvolupament Local, Jordi Navarro, ha explicat que aquests terreny és de titularitat privada i ha destacat que els canvis de normativa fan inviable construir els 78 habitatges que estaven previstos en el Pla General. Per això, la propietat ha sol·licitat un canvi d'ús al sector terciari per traslladar una superfície comercial que passaria a tenir 1.800 metres quadrats i no pot ampliar-se en el seu emplaçament actual.

Aquesta actuació suposarà alhora la millora d'un dels accessos principals al nucli urbà amb noves zones enjardinades i carrils bici i amb una millor distribució del trànsit a l'entrada a Santa Perpètua des de Sabadell, segons va informar al Ple el tinent d'Alcaldia que ha afegit que també es millorarà la mobilitat d'aquesta zona que actualment és un punt crític, ja que es podrà reformular l'entrada i sortida a la carretera de Sabadell amb un tercer carril que faciliti la circulació de vehicles i també amb carril de bicicletes. "Estem convençuts que aquest és un bon projecte per a Santa Perpètua, que s'està redactant un projecte amb molta sensibilitat ambiental i que millorarà l'entrada del municipi, que és el principal objectiu que planteja el Pla general vigent i que encara avui és un repte important que estem treballant", ha detallat el regidor.

Pla d'Igualtat intern

D'altra banda, el Ple va aprovar per unanimitat el Pla d'Igualtat intern 2022-2026 del Consistori. Aquest document s'ha estat treballant perquè calia renovar-ho i en la seva diagnosi ha participat el personal de l'Ajuntament. La necessitat de compliment d'aquest Pla d'Igualtat és un fet compartit pels grups municipals. El tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Presidència i Serveis Generals, Adelino Macías, ha assegurat estar molt content amb el nou Pla que forma part del conveni amb el personal i ha assenyalat que caldrà continuar treballant i ser molt rigorosos amb el seu compliment. També ha destacat que amb la nova estructura organitzativa de l'Ajuntament, el 90% de les tasques directives estan en mans de dones.

El Ple també ha aprovat per unanimitat una modificació de l'acord amb l'Organisme de Recaptació i Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona per recuperar el personal municipal cedit a l'organisme, es tracta de dues persones.

Amb el suport de l'equip de govern (SPEC i PSC) i l'abstenció de l'oposició (Grup Republicà) també s'ha aprovat un expedient de modificació de crèdit per valor de 164.865,17 euros. Segons va explicar l'Equip de Govern, part d'aquests diners es destinaran al renting de dos vehicles de la Policia Local i a la reforma interior d'un habitatge per a persones amb necessitats urgents. També el Ple de la Corporació Local ha ratificat amb els vots favorables de SPEC, Republicà i PSC i l'abstenció de Cs el Decret pel qual s'aproven les al·legacions al Projecte de decret relatiu al Pla territorial sectorial d'habitatge, i es despleguen els articles 12, 73, 74 i 75 de la Llei 18/20.

Solidaritat amb el poble palestí

L'Ajuntament de Santa Perpètua mostra la seva solidaritat amb el poble palestí i condemna, rebutja i denuncia la criminalització de les organitzacions palestines per part de l'Estat d'Israel. El consistori fa seva una proposta de l'ONGD SPSolidària arran de les accions d'assetjament i criminalització d'organitzacions de la societat civil palestina patides l'any passat per part de l'Estat d'Israel que va arribar a designar algunes ONG palestines de drets humans com organitzacions terroristes. El text demana que les agències de cooperació mantinguin el seu compromís i suport efectiu en la defensa dels drets de la població palestina, sistemàticament violats per la potència ocupant en clar incompliment del Dret Internacional Humanitari, i que es garanteixi la seguretat del personal d'entitats de l'Estat Espanyol en el Territori Ocupat Palestí per a l'exercici de la seva tasca de cooperació i acció humanitària. La proposta ha estat aprovada per als grups municipals de SPEC, Republicà i PSC i l'abstenció de Cs.

La proposta de suport a la reforma laboral acordada entre els agents socials per impulsar la creació d'ocupació estable i de qualitat, i per aturar la precarietat i la desocupació al nostre país ha comptat amb l'aval dels grups SPEC i PSC i l'abstenció del grup Republicà i de Cs. L'objectiu del suport és potenciar la contractació indefinida davant de la temporalitat a través del contracte indefinit i del foment del contracte fix discontinu, així com donar suport a la recuperació de la negociació col·lectiva. També es dona suport al Mecanisme XARXA de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació i defensar el diàleg com a eina per assolir acords.

L'Ajuntament, amb el vot favorable de SPEC i Republicà i el vot contrari de PSC i Cs, dona suport al cànon de residus de Catalunya i es suma al manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la seva defensa. D'aquesta manera es demana que es modifiqui l'articulat de la Ley de residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que es respectin els cànons preexistents, per tal que les comunitats autònomes puguin escollir entre el seu cànon preexistent o el nou impost que regularà la llei estatal. Per la seva part, l'Ajuntament es compromet a continuar donant suport als programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l'aplicació de l'economia circular i a l'Agència de Residus de Catalunya en l'aplicació del cànon de disposició de residus i a la defensa d'aquesta mesura fiscal.

Darrera actualització: 10.02.2022 | 11:34