La consulta sobre Can Sirera rep 27 aportacions de la ciutadania

Dijous, 5 de maig de 2022 a les 00:00

El portal municipal de participació ciutadana de l’Ajuntament de Santa Perpètua ha recollit un total de 27 respostes a la consulta telemàtica sobre la modificació puntual del Pla General Municipal d’Ordenació (PGMO) al sector de Can Sirera.

L’espai comprèn els terrenys delimitats per un triangle format per la carretera de Sabadell B-140, l’autopista AP-7 i la prolongació en direcció nord del carrer de la Mestra.

Les persones que han pres part a la consulta, que es va dur a terme entre el 14 de març i el 20 d’abril, han coincidit majoritàriament que els embussos i els gran fluxos de trànsit són la principal problemàtica per resoldre en l’espai entre les rotondes dels Carreters i de la B-140. La reordenació del trànsit i la creació de carrils addicionals, la millora de la seguretat dels vianants i de la il·luminació i donar més valor al medi natural han estat algunes de les propostes aportades. La consulta també demanava la priorització dels usos privats de l’espai entre els proposats. L’ús de taller de reparació de vehicles i aparcament el més votat en primera opció, seguit del d’oficines i serveis i del de comerç i comerç de gran superfície. Com a altres usos, la ciutadania també ha apuntat destinar-lo a zona verda, a la creació d’un espai d’oci nocturn juvenil, d’una pista d’atletisme o d’un centre de salut i lúdic termal, entre d’altres. L’equip redactor està valorant les propostes per poder incorporar aquelles que siguin possibles en la determinació d’usos viables en aquests terrenys que són de titularitat privada. El Consistori ha recordat que la normativa establirà les possibilitats però que finalment serà la propietat qui decideixi els usos finals d’aquest espai dins dels permesos.

El Ple va aprovar el 27 de gener l’avanç de la modificació del PGMO per canviar l’actual ús residencial plurifamiliar dels terrenys per la seva proximitat a l’autopista i la nova normativa a usos del sector terciari i incorpora l’ampliació a tres carrils la sortida de vehicles del municipi.

Darrera actualització: 05.05.2022 | 08:14