El Ple aprova una proposició que reclama compensar als usuaris el preus de l'energia i la reducció de la T-usual

Divendres, 29 d'abril de 2022 a les 08:30

L'Ajuntament de Santa Perpètua, amb l'abstenció de Cs, ha aprovat una proposició per compensar als usuaris que pateixen l’impacte dels preus de l’energia i la reducció excepcional del 50% de la targeta de transport T-usual per compensar la gent treballadora amb menys recursos que l’utilitza. El Consistori considera que cal actuar amb urgència "sobre els injustificables beneficis de les elèctriques, que en temps de guerra multipliquen els seus guanys gràcies a un mercat elèctric dissenyat a la seva mida i que imposa a la ciutadania factures desorbitades". En aquest sentit és "improrrogable" la posada en marxa de l’Energètica Pública Catalana i la dinamització de les comunitats energètiques per contribuir a un nou model energètic més sostenible i menys dependent dels combustibles fòssils; i d’altre protegir a les famílies perquè puguin afrontar la pujada de la llum.

Amb aquest objectiu, l'Ajuntament insta el govern de la Generalitat a aprovar una proposició de llei de modificació de la Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l'impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient. El grup municipal de Cs ha argumentat la seva abstenció en el fet que no està a favor de crear nous impostos perquè sempre acaben repercutint en la població. L'alcaldessa, Isabel Garcia, va subratllar que les empreses subministradores d'energia han d'invertir en les famílies que ho necessiten amb el seu superàvit i que aquesta és la intenció de la proposta aprovada.

D'altra banda, l'Ajuntament ha mostrat el seu suport per un avortament sense assetjament i de suport a la modificació de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, per penalitzar l'assetjament en les dones que acudeixen a clíniques per a la interrupció voluntària de l'embaràs. Al mateix temps es compromet a impulsar, en l'àmbit de les competències municipals, programes per a l'educació sexual i prevenció d'embarassos no desitjats. I instarà el Govern de la Generalitat a continuar dotant dels mitjans necessaris els centres de salut per a assegurar que hi ha una equitat territorial en l’accés a l’avortament i no obligar les dones a desplaçar-se a altres regions sanitàries per exercir els seus drets.

Darrera actualització: 29.04.2022 | 12:25