Punt d'Informació Acredita't

En què consisteix?

Des de l’any 2013, el Servei de Desenvolupament Local i Comerç de l’Ajuntament de Santa Perpètua és un PUNT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ del Servei d’Acreditació de competències professionals reconegut per l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals (FPCAT).

El Servei d’Acreditació de Competències Professionals permet a les persones participants reconèixer unitats de competència professional adquirides a través de la seva experiència laboral o a través de formació no formal.  Les persones treballadores que hi participen, poden aconseguir així una certificació en relació a una qualificació professional que pot servir per arribar a obtenir un certificat de professionalitat, un títol de formació professional o totes dues coses.  El procediment d’Acreditació consta de 3 fases, les d’Assessorament, Demostració i Certificació. 

Els Punts d’Informació i orientació Acredita’t donem resposta a una etapa anterior al procés, no obligatòria però sí molt recomanable.  S'informa i s'orienta els participants sobre:

  • Naturalesa i fases del procediment
  • requisits de participació,
  • drets i les obligacions dels candidats,
  • oportunitats d'acreditació i els seus efectes

Beneficiaris: persones interessades en acreditar la seva experiència professional

Estat: servei estable

És un servei obligatori:

No
Darrera actualització: 06.10.2023 | 11:28