Factura electrònica

L'Ajuntament posa a disposició de les empreses el servei de facturació electrònica, donant compliment a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al sector públic.

A aquest servei s'hi accedeix mitjançant la plataforma e-Fact, que posa a disposició de les administracions públiques catalanes i dels seus proveïdors sistemes d'emissió, recepció i intercanvi de factures electròniques.

Beneficis per a les empreses:

  • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i els proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).
  • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24 hores des del seu lliurament, així com també la reducció dels temps de tramitació.
  • Com a proveïdors, disposareu de totes les garanties en la recepció i el registre de les factures i podreu agilitar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.
  • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic en lloc de la factura en paper.

Podeu accedir a l'e-Fact

Codis DIR 3

Què és el codi DIR 3?

Els codis DIR 3 són tres codis que s'assignen respectivament a: Òrgan gestor, unitat tramitadora i oficina comptable d'una entitat pública. I són obligatoris per poder emetre una factura electrònica a l'Administració pública. El codi DIR 3 està compost per una o dues lletres inicials, més set o vuit números.

Els codis DIR 3 d'aquesta Corporació són:

  • Òrgan gestor: L01082606 (comença amb la lletra L i a continuació 8 números)
  • Unitat tramitadora: L01082606 
  • Oficina comptable: L01082606 
Darrera actualització: 05.05.2022 | 09:36
Darrera actualització: 05.05.2022 | 09:36