Apunts d'interès

Aquest apartat inclou informes breus sobre diferents temes d’interès, tant pel municipi com del conjunt de l’eix de la Riera de Caldes.

 • Apunts 37. Generació de residus als municipis de la Riera. 2000 - 2021 - pdf
 • Apunts 36. Estructura i evolució de la indústria a la Riera de Caldes. 2007 - 2022  - pdf
 • Apunts 35. Parc de Vehicles de la Riera de Caldes. Evolució 2011-2021 - pdf
 • Apunts 34. Formació universitària a l'Eix de la Riera de Caldes. Cursos 2015/16 - 2019/20 - pdf
 • Apunts 33. Formació professional a l'Eix de la Riera de Caldes. Cursos 2014/15 - 2020/21 - pdf
 • Apunts 32. Impacte de la COVID-19 sobre l'estructura empresarial a la Riera de Caldes. Setembre 2021 - pdf
 • Apunts 31. Mobilitat a l'Eix de la Riera de Caldes. Juny 2020 - Juny 2021 - pdf
 • Apunts 30. Lloguer d'habitatge a l'Eix de la Riera de Caldes. 2015 - 2018 - pdf
 • Apunts 29. Projeccions de població municipal a la RdC. 2018-2033 - pdf
 • Apunts 28. Balanç de la contractació laboral a l'Eix de la Riera de Caldes. 2019 - pdf
 • Apunts 27. Oferta residencial a l'Eix de la Riera de Caldes. 2013 - 2019 - pdf
 • Apunts 26. Ocupacions a l'Eix Riera de Caldes, a partir de les contractacions registrades. 2016-18 - pdf
 • Apunts 25. Altes empresarials a l'Eix econòmic de la Riera de Caldes. 1r semestre 2019 - pdf
 • Apunts 24. Mercat immobiliari industrial a l'Eix de la Riera de Caldes 2018-2019 - pdf
 • Apunts 23. Balanç de la contractació laboral a l'Eix de la Riera de Caldes. 2018 - pdf
 • Apunts 22. Balanç de la contractació laboral a l'Eix de la Riera de Caldes. 2017 - pdf
 • Apunts 21. Estructura i evolució de l'activitat econòmica a Palau-solità i Plegamans. 2006-16. - pdf
 • Apunts 20. Balanç de la contractació laboral a l'Eix de la Riera de Caldes 2016 - pdf
 • Apunts 19. Estructura i evolució de la indústria a la Riera de Caldes. 2006-2016. - pdf
 • Apunts 18. Societats extingides a la Riera de Caldes. Juliol 2013 - Juny 2016 - pdf
 • Apunts 17. Baixes empresarials a la Riera de Caldes. Període 2013-15 - pdf
 • Apunts 16. Propostes de les candidatures de les eleccions municipals 2015, en matèria de promoció econòmica, per a la Riera de Caldes. - pdf
 • Apunts 15. L'educació post-obligatòria de l'Eix de la Riera de Caldes en xifres: Estudiants de 1r i 2n Cicle, Graus i Màsters universitaris (curs 2013/2014) - pdf
 • Apunts 14. L'educació post-obligatòria de l'Eix de la Riera de Caldes en xifres: Estudiants de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior (curs 2013/2014) - pdf
 • Apunts 13. Balanç oferta-demanda de serveis avançats a la Riera de Caldes (2014) - pdf
 • Apunts 12. Perfil de la població ocupada i la població aturada resident a SPM (Dades del Cens de Població i Habitatges INE 2011) - pdf
 • Apunts 11. Estructura ocupacional de SPM 2011 (Dades del Cens de Població i Habitatges INE 2011) - pdf
 • Apunts 10. Monogràfic sobre l'estructura empresarial de SPM. Canvis i trets característics (Presentació 13 de desembre de 2013) - pdf
 • Apunts 9. Informe sobre el parc de vehicles a SPM (2013) - pdf
 • Apunts 8. Informe sobre la població amb estudis universitaris a SPM  (2012) - pdf
 • Apunts 7. Informe sobre l'estat del parc d'habitatges a SPM (2013) - pdf
 • Apunts 6. Situació i perfil de l'emprenedoria a SPM (2008-2012) - pdf
 • Apunts 5. Apunts sobre la contractació laboral a SPM (2012) - pdf
 • Apunts 4. Proposta metodològica d'aproximació a la despesa total comercialitzable  (Anàlisi de l'Eix de la Riera de Caldes) - pdf
 • Apunts 3. El treball autònom a l'Eix de la Riera de Caldes en xifres (2012) - pdf
 • Apunts 2. Monogràfic sobre contractació laboral a SPM (Presentació 5 d'abril de 2013) - pdf
 • Apunts 1. Monogràfic sobre atur a SPM (Presentació 11 de gener 2013)  - pdf
Darrera actualització: 04.07.2023 | 10:39
Darrera actualització: 04.07.2023 | 10:39