Centre Vila Associació Veïnal

Veïnal

Finalitats:

Canalitzar i exposar les opinions,criteris i aspiracions de les persones associades,així com adoptar resolucions que afectin llurs interessos. S’actuarà sempre en bé de les millores de la vida comunitària de la zona i de la població .
Fomentar el desenvolupament cultural, humà i ciutadà així com la convivència del veïnat.
Sol·licitar dels Organismes públics o privats, segons que s’escaigui, tota mena de serveis que contribueixin al manteniment i a la millora de la col·lectivitat.
Defensar els interessos dels veïns davant els Organismes Públics o privats.
Formar i informar a tots els associats dels aspectes abans esmentats.
Col·laborar, si s’escau, en les iniciatives de l’Administració per la consecució dels fins de l’associació.

c/ Enric Granados s/n. Centre Cívic El Vapor - 08130 Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona
Telèfon: 667680846
Telèfon: 935 600 248
Adreça electrònica: centrevila@gmail.com
Lloc web: centrevila.cat/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 04.03.2022 | 13:57