AFA Institut Rovira-Forns

Educació

Finalitats:

  • Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares, mares i tutors, els professors i els alumnes del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.
  • Promoure la participació dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
  • Assistir els pares, mares i tutors dels alumnes en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.
  • Promoure la representació i la participació dels pares, mares i tutors dels alumnes en els consells escolars, dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
  • Promoure les activitats de formació de pares, mares i tutors tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

Tierno Galván, 77 - 08130 Santa Perpètua de Mogoda - Barcelona
Telèfon: 935 604 251
Adreça electrònica: ampa.roviraforns@gmail.com
Lloc web: www.rovira-forns.cat/
Vegeu-ne la situació al mapa
Darrera actualització: 15.02.2022 | 19:12