Laura Sànchez Pascual

Quarta Tinença d'Alcaldia. Regidora

Regidories

 • Benestar Animal

Grup Municipal: ERC - AM

Lloc de naixement: Sabadell

Data de naixement: 02 d'agost 1974

Formació acadèmica

 • Tècnic Superior en desenvolupament d'aplicacions informàtiques
 • Docent de la Formació Professional per l'ocupació.

Experiència professional

 • Analista Programador
  • T-Systems (2022- Actualment)
 • Anàlisis, disseny tècnic i desenvolupament en Cobol en un projecte pel departament financer d'automoció.
  • Exis IT – GFT (2022-2021)
 • Anàlisis, disseny tècnic i desenvolupament en Cobol en un projecte pel departament préstecs, garanties i transferències de banca.
  • Norconsulting -Everis (2019-2020)
 • Anàlisis, disseny tècnic i desenvolupament en Cobol en un projecte pel departament de vida i assegurances.
  • Isoin -DXC (2018-2019)
 • Anàlisis, disseny tècnic i desenvolupament en PL1 en un nou producte per la campanya d'assegurances de vida.
 • Programador
  • Connectis ICT (2006- 2018)
 • Anàlisis, disseny tècnic i desenvolupament en Cobol en diferents projectes i aplicatius del sector banca.
  • Aventia Iberia (2006-2006)
 • Migració sistema Bull al sistema SIBIS-IBM en COBOL/CICS/DB2.
 • Programador Junior
  • T-Systems (2001-2005)
 • Programació en Cobol departament impressió en una asseguradora.
  • INSA (2000-2001)
 • Programació en Cobol en el projecte EURO en una asseguradora.
  • DK Rental Spain SA( 1999—2000)
 • Àrea de lloguer maquinària
  • Pioneer ElectronicsIberica SA (1998-1999)
 • Fabricació CD's
 • Projecte fi de curs mòdul

Altres dades

 • Any 2020 - Expert en e-learning (Certificat Professional SSCE071PO - AulaCeCe)
 • Any 2018 – Digitalització i manteniment industrial amb realitat augmentada – SPMMARKERS
 • Any 2018 – Sessió introductiva a la Realitat Virtual – SPMMARKERS
 • Any 2010 - Certificació d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i comunicació. ACTIC Número de registre: 201020730146
 • Any 2000 – Confecció de pàgines WEB professionals.

 

Retribució anual bruta

Assistència a les sessions del Ple: 657,77 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any. Assistència a les Juntes de portaveus que es convoquin en ocasió de convocatòria de Ple: 475,61 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any. Assistència a les Juntes de Govern, en haver estat nomenat/da tinent/ta d’alcaldia, tant ordinàries com extraordinàries: 444,24 €, per cada sessió que es celebri.

Assignar als Grups municipals, en virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 43.2 del Reglament Orgànic Municipal un import de 236,37 € mensuals per Grup i 236,37 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

 

 

Adreça electrònica: sanchezpl@staperpetua.cat
Darrera actualització: 12.03.2024 | 11:05