Kevin Romero Navas

Regidor i portaveu del grup municipal 

Grup Municipal: Ciudadanos

FORMACIÓ ACADÈMICA

Grau Mitjans Audiovisual - UPC

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

  • 2018 – Comunicació Interna i Corporativa, Nissan Motor Ibérica SA, Barcelona
  • 2014 – 2019 – Tècnic Audiovisual, So i Llum JC, Caldes de Montbui

EXPERIÈNCIA POLÍTICA

  • 2019 – Regidor Portaveu,  Ajuntament Santa Perpètua de Mogoda. GM Ciutadans
  • 2019 – 2023 Conseller Comarcal, Consell Comarcal Vallès Occidental, GC Ciutadans

 

RETRIBUCIONS

Assistència a les sessions del Ple: 560,42 € per sessió, fins un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any

Assistència a les Juntes de Portaveus que es convoquin en ocasió de convocatoria de Ple: 405,22 € per sessió, fins un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.

En virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril i l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, un import de 216,48 € mensuals per Grup i 216,48 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

Adreça electrònica: romeronk@staperpetua.cat
Darrera actualització: 28.06.2023 | 14:30