Joan Martínez Garcia

Regidor

Grup Municipal: PSC

FORMACIÓ ACADÈMICA

 • Tècnic superior en Informàtica empresarial
 • Tècnic especialista en Electrònica de comunicacions
 • Certificació de Postgrau en Comunicació i Lideratge Polític 2020-21 (UAB)
 • Formacions realitzades per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC):
 • Cicle de benvinguda per a nous regidors i regidores de l'Administració l
 • Sessió de formació per als nous membres dels òrgans de selecció per a l'Administració
 • Sessió de formació per als membres dels òrgans de selecció per a l' Administració I
 • Sessió de formació per als membres dels òrgans de selecció per a l' Administració II
 • Sessió d'actualització del Manual d'instruccions dels membres dels òrgan locals
 • Planificació, gestió i administració de personal
 • Curs de formació sobre l'adequació del mòdul de pressupostos del GECAT
 • Curs de mòdul de despesa del projecte GECAT
 • Atenció a la ciutadania: com actuar en situacions complexes
 • Resolució de conflictes
 • Bones presentacions en públic
 • Detecció i intervenció sobre actituds masclistes en l'entorn laboral
 • Sessió formativa sobre la Llei Orgànica de Protecció de Dades
 • Tècniques per millorar la redacció
 • Formació bàsica en primers auxilis
 • Conducció segura i eficient
 • Jornada d'actualització de PNT's per als operadors de ràdio
 • Tractament de dades OpenRefine + Tabula
 • Eines al núvol: treballem col.laborativament
 • Curs de Macros: Avançat
 • Curs de Visual Basic aplicat
 • Curs bàsic de Select
 • Access avançat
 • Elaboració de gràfics generats per programari de full de càlcul
 • Curs de sensibilització en la lluita contra incendis
 • Jornada formativa sobre llamps i predicció estacional

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • Coordinador Personal Laboral de la Generalitat a la IAC-CATAC 2021-.. Barcelona
 • President Comitè Empresa Barcelona al DARP 2018-2021 Barcelona
 • Secretari Comitè Intercentres DARP 2018-2021 Barcelona
 • Generalitat – Departaments: Interior (2021) Agricultura (2011-2021) Medi Ambient (2009-2011) Economia i Finances (2000-2009)
 • Tècnic especialista Operador de Control al cos d’Agents Rurals 2009-2021 Santa Perpètua
 • Tècnic Informàtic Departament d’Economia i Finances Subdirecció de Despeses de Personal 2000-2009 Barcelona
 • Consultor i formador informàtic Grup Cief 2001-2019 Barcelona
 • Auxiliar Administració El Corte Ingles  2002-2003 Sabadell
 • Oficial de 3a Electrònica Alstom 1998-1999 Santa Perpètua - Dublín
 • Oficial de 1a Unique Intenim 1997 Sant Adrià
 • Auxiliar Administratiu Carrefour 1995-1998 Badalona
 • Mosso Magatzem Wosdal 1994 Barcelona

 

EXPERIÈNCIA POLÍTICA

2019-2021 Regidor de Medi Ambient

 

ALTRES DADES

 • Vaig ser president AMPA Escola Bressol Can Folguera
 • Vaig ser membre AMPA Escola Bernat de Mogoda
 • Vaig ser membre de la Comissió de Barri de Can Folguera

 

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA

 • Assistència a les sessions del Ple: 657,77 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.
 • Assistència a les Juntes de portaveus que es convoquin en ocasió de convocatòria de Ple: 475,61 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.
 • Assistència a les Juntes de Govern, en haver estat nomenat/da tinent/ta d’alcaldia, tant ordinàries com extraordinàries: 444,24 €, per cada sessió que es celebri.

Assignar als Grups municipals, en virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 43.2 del Reglament Orgànic Municipal un import de 236,37 € mensuals per Grup i 236,37 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

Adreça electrònica: martinezgj@staperpetua.cat
Darrera actualització: 08.03.2024 | 10:16