Projecte Educatiu de Ciutat PEC

Dimecres, 9 de desembre de 2020 a les 00:00

El PEC és un instrument que neix per donar resposta als nous reptes de la ciutat. És una eina de participació ciutadana, que permet conjuntament amb l’Administració, definir propostes i polítiques locals educatives, per fer de Santa Perpètua un municipi educador.

Aquest mecanisme ens permet dotar de significat educatiu tots els àmbits d’intervenció de la ciutat, i per tant, ha de comptar amb la col·laboració de tots els agents socials del municipi, que som tots i totes.

Com neix

Aquest projecte neix de la voluntat política i el convenciment tècnic de dotar al municipi de Santa Perpètua de Mogoda d’un Projecte Educatiu de Ciutat, que permeti a avançar cap als principis de la Ciutat Educadora.

El PEC parteix d’un estudi de la situació del municipi des d’una mirada educativa àmplia, que inclou els diferents recursos existents, detecta necessitats i problemàtiques, i apunta possibles actuacions per donar-hi una resposta conjunta entre administració i ciutadania.

Objectius

El Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) ha de servir per desenvolupar la funció educadora que té la ciutat en el seu conjunt, entenent l’educació en un sentit ben ampli, com el procés de desenvolupament integral de tots els ciutadans i ciutadanes de totes les edats.

Es tracta, per tant, d’un procés transversal i participatiu, que requereix la implicació i el compromís de l’Ajuntament, i de tots els agents educatius o potencialment educatius de la ciutat.

Com s’organitza

El PEC s’organitza a partir de la participació ciutadana i està obert a qualsevol persona interessada.

S’estructura en grups de treball temàtics que sorgeixen de les necessitats detectades en els Fòrums Educatius Locals.

Grup Motor → Grup format per tècnics i polítics de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

Grup Impulsor → és el motor ciutadà del Projecte Educatiu de Ciutat. És un grup format per persones de diferents àmbits que tenen com objectiu millorar l’educació de la ciutat. El Grup Impulsor és l’encarregat d’organitzar el Fòrum Educatiu Local.

Grup Xarxa Camins Lúdics Educatius → Grup d’impuls del Projecte Camins Escolars. Té per objectiu fer que l’espai públic i la mobilitat de Santa Perpètua estiguin pensades per a l’educació i l’ús d’infants, adolescents i famílies. Espai transversal on participen ciutadans, centres, famílies i el teixit comercial del municipi. (enllaç a l’apartat sobre projecte Camins Escolars)

Grup de Comunicació → Grup centrat en la difusió i el traspàs d’informació a tota la ciutadania de Santa Perpètua de Mogoda. Pel Projecte Educatiu de Ciutat, és molt important aquest intercanvi d’informació, ja que el PEC es nodreix directament de la participació ciutadana.

Grup de formació a famílies → Grup que treballa per fomentar, proposar accions i donar resposta a les necessitats de suport educatiu de les famílies de Santa Perpètua. (enllaç a l’apartat sobre el projecte famílies)

Grup de Serveis Comunitaris → Grup que treballa de manera interdisciplinària per acompanyar els centres educatius en la implementació del Servei Comunitari. Desenvolupem propostes de projecte, apropem el teixit associatiu als docents i centres, fomentem l’apropament de l’alumnat als serveis i equipaments municipals.

Si vols participar com a ciutadà només has d’enviar un correu electrònic a l’adreça spmeduca@staperpetua.cat.

Qui hi pot participar?

El PEC és obert a tota la ciutadania i les entitats de Santa Perpètua de Mogoda. Entén l'educació com una eina sistèmica i transformadora del municipi, per tant s’adreça a les persones vinculades a l’educació, però també requereix la implicació i l’aportació del veïnat de tots els àmbits: empresarial, comercial, cultural, de promoció econòmica, l’esportiu o de salut.

Si vols participar com a ciutadà només has d’enviar un correu electrònic a l’adreça spmeduca@staperpetua.cat.

Darrera actualització: 18.05.2022 | 09:45