Consulta per a la modificació de les Ordenances Fiscals exercici 2023 (2022)

Dimarts, 14 de febrer de 2023 a les 00:00

Consulta pública prèvia a la modificació de les Ordenances Fiscals que han de regir a partir de l'1 de gener de 2023

El Reial Decret Llei 2/2004 aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals que estableix el marc tributari local en les diferents ordenances fiscals (impostos, taxes i tributs municipals). Anualment, aquestes ordenances s’han de revisar i modificar i per aquest motiu, el Consistori presenta aquesta consulta pública prèvia a la modificació per a l’any 2023

Darrera actualització: 20.02.2023 | 12:42