2022/10620W ESTABILITZACIÓ: 10 Agrupacions professionals (AP). Personal d'oficis. Àmbit: Manteniment, obres i jardins

Dijous, 1 de desembre de 2022 a les 00:00

Estat: En curs

Procés de selecció, per cobrir 10 places vacants en plantilla d’Agrupacions professionals (AP), personal d’oficis, en règim laboral fix, mitjançant el sistema de concurs, incloses en l’oferta pública d’ocupació 2021 estabilització. Àmbit funcional Manteniment, obres i jardins.

Darrera actualització: 27.04.2023 | 14:09