2022/10580P ESTABILITZACIÓ: 2 Tècnics/ques (A2). Àmbit: Prom. econòmica, Desenvolupament i Comerç

Dijous, 1 de desembre de 2022 a les 00:00

Estat: En curs

Procés de selecció, per cobrir 2 places vacants en plantilla de Tècnic/a (A2), en règim de funcionari/ària de carrera mitjançant el sistema de concurs, inclosa en l’o0ferta pública d’ocupació 2021 estabilització. Àmbit funcional Promoció econòmica, Desenvolupament local i Comerç.

Darrera actualització: 17.04.2023 | 10:10