2022/00001630F - Projecte executiu obres de reforç estructural i substitució coberta de fibrociment nau industrial

Divendres, 1 d'abril de 2022 a les 00:00

Projecte executiu per les obres pel reforç estructural i substitució de la coberta de fibrociment i adequació de l´espai de sota l´altell com a magatzem de patrimoni històric de la nau situada al C/Indústria, 5, redactat per Enginyeria Dosbes, SLP, per un import d’execució per contracte de TRES-CENTS CINQUANTA-DOS MIL VUIT-CENTS NORANTA CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (352.895,16 €), IVA inclòs, tot segons  projecte de data febrer de 2022.

Darrera actualització: 28.04.2022 | 08:16