MPPGO creació nou sector de sòl urbanitzable delimitat les Pereres II

Aprovació definitiva: 29/01/2015

Darrera actualització: 29.11.2021 | 11:53