Normativa d'us del parc Central

El Parc Central és un nou espai naturalitzat amb funcions singulars medi ambientals i urbanes d’alta vulnerabilitat i fa de connexió ecològica entre Gallecs i Santiga a través del sistema d’equipaments i espais públics, des del Castell de Mogoda al de Can Taió. Conté una bassa naturalitzada d’aigua de l’aqüífer amb un nou hàbitat,  amb vegetació que cal preservar per mantenir la qualitat de l’aigua per al rec i per a les seves funcions paisatgístiques.  El  Parc Central presenta condicions  específiques de priorització  d’ús dels seus espais per a les persones de forma exclusiva i la necessitat de protegir especialment la vegetació,  els prats ila bassa. Pertot l’indicat s’estableixen les següents condicions d’ús:

  1. GOSSOS I D’ALTRES ANIMALS DE COMPANYIA

La presència de gossos –lligats- en el Parc central està limitada a les zones cimentades perimetrals. En cap cas no han de circular pels prats, ni a la bassa ni al sauló,  incloses aquelles més properes a l’Av. Onze de Setembre. Tal com estableix l’actual Ordenança de Tinença d’Animals, està restringit l’accés de gossos a les zones de jocs infantils. Els seus propietaris estan obligats a recollir els excrements. Els gossos no perillosos  tenen20,7 ha d’espais corre-cans específic al Parc de la Ribera,  i un corre-cans al  sud-est del parc Central.

        

Art 12.4 ,Art 16 Art 15, Art 20 i Art 21 Ordenança tinença d’animals: Sancions de 200€, 300€ i 400€  segons infracció
  1. JOCS DE PILOTA

Els jocs de pilota estan limitats a la zona de l’anella. En la resta del parc només hi poden jugar els  menors de curta edat amb una pilota de goma, o infants amb una pilota jugant amb els seus familiars, i d’altres semblants, sempre que ho facin amb prudència i respecte cap a la resta d’usuaris d’aquest espai. 

      

Art. 105.2 Ordenança Qualitat del Medi Urbà. Sanció fins 150,25€
  1. BICICLETES

La circulació amb bicicletes està limitada a les zones cimentades perimetrals. A  l’interior del parc  les bicicletes podran circular, a velocitat de vianant i per les zones de sauló. Els  menors de curta edat podran circular amb bicicleta de petites dimensions, patinets i altres joguines al costat dels seus familiars.

  

Art. 25 Ordenança de Circulació: Sancions de 30,05€ i 48,08€

  1. TABAC

En el Parc Central regeix una prohibició expressa de fumar als espais de jocs infantils, d’acord amb el que estableix l’art. 7.w de la Llei 28/2005, de 26 de desembre, que regula el tabaquisme. Hi ha  prohibició genèrica de llençar burilles o qualsevol objecte que embruti l’espai o la Bassa.

 Art. 14.1 Ordenança Qualitat del Medi Urbà. Sanció fins 150,25€. Art.19.2 a) Llei 28/2005. Sanció de 30€ a 600€

  1. PICNIC

En principi és permès realitzar picnic en tot el parc, sempre que no es faci servir cap tipus de taula o cadira. Es pot fer  pícnics sobre d’una manta al terra sempre sense generar residus i que, un cop finalitzat, quedi tot net i recollit.

 Art. 105.2 Ordenança Qualitat del Medi Urbà. Sanció fins 150,25€

  1. NORMES RELATIVES A LA BASSA

La Bassa és un espai aquàtic que disposarà d’una flora i una fauna pròpies que presenten un elevat grau de fragilitat. No està permès el bany a la Bassa, ni de cos sencer ni en cap altra de les modalitats. Tampoc no està permès el llançament de cap tipus d’objecte, animals, planta o substància, ja sigui líquida o sòlida. No es pot fer  llançament de les pedres del voltant i no es pot circular per sobre d’aquestes, essent el límit màxim les peces marrons situades en tot el marge de la Bassa.

Pel que fa al pantalà, el seu tram central està limitat a la presència simultània de 25 persones, i a les passeres laterals aquet límit es situa en un màxim de 10 persones i una recomanació de 6 persones entrant i sortint per evitar que  pugui provocar-se alguna caiguda. D’altra banda, no es permesa la navegació amb cap tipus d’embarcació per sobre de la làmina d’aigua, ni tampoc per sota. Únicament es permet la circulació de vaixells d’automodelisme per la superfície de l’espai acotat entre el pantalà i la vora més propera.

      

Art. 14.1 i Art. 105.2 Ordenança Qualitat del Medi Urbà. Sancions fins 450,76 € segons infracció

  1. PER A MÉS INFORMACIÓ

Per  a suggeriments:  gestioplans@staperpetua.cat   Telèfons d’urgències:  112 o a la Policia Local  93 5605555

Santa Perpètua de Mogoda, 27 de març de 2015

Darrera actualització: 16.06.2021 | 09:49