14.1. Reglament orgànic municipal

El Reglament Orgànic Municipal (ROM) té per objecte la regulació de l'organització de l'Ajuntament, el funcionament dels òrgans municipals, l'estatut de les persones membres de la Corporació municipal i la informació i la participació ciutadanes.

Darrera actualització: 29.03.2022 | 15:50