Tinences d'Alcaldia

Correspon als Tinents/tes d'Alcalde, quant a aquesta condició, substituir en la totalitat de funcions i per l'ordre del nomenament, a l'Alcaldessa, en els casos d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti d'exercir les seves atribucions, així com de realitzar les funcions de l'Alcalde/essa en el supòsit de vacant a l'Alcaldia, fins que en prengui possessió el nou Alcalde. En els casos d'absència, malaltia o impediment, les funcions de l'Alcalde no podran ser assumides pel Tinent d'Alcalde que correspongui, sense delegació expressa.

Darrera actualització: 23.06.2023 | 09:27
Darrera actualització: 23.06.2023 | 09:27