Pressupostos i plantilles

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses previstes per l'any, detallada segons les fonts de finançament (impostos, tasses i altres ingressos) i la funcionalitat de les despeses (d'educació, esports, urbanisme, etc). El pressupost, en definitiva, ens concreta l’origen i el destí dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació dels ciutadans.

El pressupost està regulat per la Llei d'Hisendes Locals i s'organitza en capítols i aplicacions pressupostàries.

Al portal de transparència hi trobareu informació detallada.

Darrera actualització: 17.01.2023 | 10:42
Darrera actualització: 17.01.2023 | 10:42