Comissions Informatives

PENDENT DE REVISIÓ

Les comissions informatives són òrgans col·legiats complementaris sense caràcter resolutori que, integrades exclusivament per membres de la Corporació, tenen encomanades funcions d'estudi, informe o consulta en determinats assumptes. Poden ser permanents i especials.

Cada comissió estarà integrada per membres de tots els grups polítics que integren la Corporació. El nombre de membres serà proporcional a la representativitat que tinguin a l'Ajuntament, o igual per a cada grup.

Les comissions informatives permanents es constitueixen amb caràcter general i estable, i procuraran que la seva denominació i nombre coincideixi amb les àrees que configurin l'estructura del govern i de l'administració municipal.

Correspon a aquestes comissions:

 • El coneixement i informe o dictamen previ d'aquells assumptes que, inclosos en l'àrea d'actuació que els és pròpia, han de ser sotmesos a la decisió del Ple.
 • L'estudi i informe o dictamen previ d'aquells assumptes que la Comissió de Govern o l'Alcalde consideri oportú de consultar.
 • L'informe o debat d'aquells altres temes que la Presidència de la Comissió vulgui proposar.
 • El control de les tasques de govern i de gestió en les matèries pròpies de la Comissió, mitjançant precs i preguntes.

Quan se celebren?

Habitualment el dimarts de la setmana anterior al ple ordinari del mes en curs (darrer dijous de mes). Els seus horaris són:

 • Comissió informativa de Presidència i Serveis Generals 17.30 h
 • Comissió informativa de Ciutadania i Serveis a les Persones 18.30 h
 • Comissió informativa de Territori i Desenvolupament Local 19.30 h

 

Comissió Informativa d'Organització i Serveis Generals

President

 • Adelino Macias Gonzalez

Regidors/es

 • Marçal Solà Garcia, Tamar Zamora Hinojosa, Sergi Hernández Castellano, Ana Maria Bajo Correa, Jordi Navarro Soligó, Laura Oliver Perdigones, Albert Bonàs Tomàs, Pere Garcia Gomez, Joan Martinez Garcia, Julia González González, Santiago Delgado Ortiz i Kevin Romero Navas

Secretari

 • Francesc Consuegra Giner

Personal tècnic

 • Josep Munuera Mañez, Azuzena Daclan

 

Comissió informativa de Drets de la Ciutadania i Serveis a les Persones

Presidenta

 • Ana Maria Bajo Correa

Regidors

 • Marçal Solà Garcia, Jésica Jiménez Aranda,Tamar Zamora Hinojosa, Sandra Gomez Jiménez, Julio Perez Albero, Sergi Garcia Vázquez, Laura Sánchez Pascual, Pere Garcia Gómez, Antonia Luis Romero, Julia González González, Santiago Delgado Ortiz i Kevin Romero Navas

Secretària

 • Ana Casanueva

Personal tècnic

 • Dani Novo Sánchez, Gemma Selvas Humet, Xus López-Arenas Montes, Carme Marsal Garcia i Xavi Lopez Lopez

 

Comissió Informativa de Territori, Acció Climàtica I Desenvolupament Local

President

 • Sergi Hernández Castellano

Regidors/es

 • Adelino Macias Gonzalez, Jésica Jiménez Aranda, Julio Pérez Albero, Jordi Navarro Soligó, Tamar Zamora Hinojosa, Laura Oliver Perdigones, Albert Bonàs i Tomàs, Joan Martinez Garcia, Olga Valenzuela Albuixech, Julia González González, Santiago Delgado Ortiz i Kevin Romero Navas

Secretària

 • Elena Navarro Evangelista

Personal tècnic

 • Teresa Mira Lozano, Teresa Argeles Tolo, Carme Barril Vicente i Jaume Garcia Sadernas

 

INFORMACIÓ PENDENT D'ACTUALITZAR

Darrera actualització: 29.06.2023 | 18:50
Darrera actualització: 29.06.2023 | 18:50