Dani Novo Sanchez

Director de Drets de la Ciutadania i Serveis a les persones.

Lloc de naixement: Mollet del Vallès

Retribució anual bruta: 70.313,94

FORMACIÓ

 • Diplomat en Educació Social per la Universitat de Barcelona
 • Estudis de Psicologia per la Universitat de Barcelona
 • Diversos cursos de competències en tasques directives.

EXPERIÈNCIA LABORAL

 • 1996-1998- Dinamitzador Juvenil a la Xarxa de Centres Cívics de Mollet del Vallès
 • 1998-1999- Fundació de Teatre Infantil i Juvenil La Xarxa, a l'oficina de programació i gestió
 • 1999-2003 Tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
 • 2003-2007 Regidor de Cultura, Joventut, Promoció Cívica, Gent Gran i Turisme a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
 • 2007-2011 Tinent d'Alcaldia de l'Àrea de Serveis Personals i Regidor de Cultura, Jo-ventut, Promoció Econòmica i Comerç a l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
 • del 14/6/2011 fins el 4/10/2011 Tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
 • Octubre 2011-juny 2015 Director de l'Àrea de Foment Local i Relacions Ciutadanes de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
 • 2015-2019 Director de l'Àrea de Ciutadania i Promoció Local de l'Ajuntament de San-ta Perpètua de Mogoda
 • 2019-2023 Director de l'Àrea de Ciutadania i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
 • 2023 Director de l'Àrea de Drets de la Ciutadania i Serveis a les Persones de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda

ALTRES

 • Membre de diferents entitats culturals de Mollet del Vallès, com a soci i ocupant càrrecs a juntes directives de les entitats.
 • Coordinador de la XVIII Ciutat Gegantera de Catalunya, Mollet del Vallès 2003
 • Membre de la Permanent de Cultura i Joventut de la Federació de Municipis de Cata-lunya 2003-2011
 • Membre del Patronat del Casal Cultural de Mollet del Vallès 1999-2011
 • 2003 a 2011, membre del Patronat de la Fundació Municipal d'Art Joan Abelló

Telèfon: 935600103
Adreça electrònica: novods@staperpetua.cat
Darrera actualització: 30.01.2024 | 14:43