Ètica i integritat pública

L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda està compromès en assegurar la integritat pública de les persones que ocupen càrrecs  púbics a la Corporació. El Consistori vetlla per garantir la integritat institucional, l’accés a la informació pública i el retiment de comptes. Amb aquests objectius, el Consistori va aprovar en el Codi de conducta dels càrrecs electes en la sessió plenària del 26 de gener de 2023.

El codi recull els principis ètics i de bon govern i les normes de conducta dels alts càrrecs de la Corporació municipal, detallant els compromisos generals, en relació als conflictes d’interessos i grups d’interès i a la ciutadania. 

La bústia ètica, el Pla de mesures antifrau i el Codi de Bon govern són altres instruments aprovats per l’Ajuntament per vetllar per l’ètica i la integritat pública de totes les persones que formen part de la Corporació municipal.

Darrera actualització: 18.01.2024 | 13:14
Darrera actualització: 18.01.2024 | 13:14