Olga Valenzuela Albuixech

Regidora

Grup Municipal: PSC

FORMACIÓ ACADÈMICA

Estudis d'administració i comptabilitat.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • Treballs de comercial en diferents empreses.
 • 2002-2013 Cap d'Administració a GEAFE, S.L. a Montcada i Reixach
 • 2015-2016 Coordinadora de Via Pública a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.

 

EXPERIÈNCIA POLÍTICA

 • Milita al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) des de 1998.
 • 2008-2012 Secretària de Formació i Dinamització al PSC de Santa Perpètua de Mogoda.
 • 2012-actualitat Secretària d'Organització i Finances del PSC de Santa Perpètua de Mogoda.
 • 2016-2019 Regidora de Seguretat Ciutadana, Via Pública, Comerç i Promoció Local a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. 
 • 2019-actualitat Regidora de Seguretat Ciutadana, Via Pública, Convivència i Mediació a l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
 • 2019-actualitat Consellera Comarcal del Vallès Occidental.

 

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA

 • Assistència a les sessions del Ple: 657,77 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.
 • Assistència a les Juntes de portaveus que es convoquin en ocasió de convocatòria de Ple: 475,61 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.
 • Assistència a les Juntes de Govern, en haver estat nomenat/da tinent/ta d’alcaldia, tant ordinàries com extraordinàries: 444,24 €, per cada sessió que es celebri.

Assignar als Grups municipals, en virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 43.2 del Reglament Orgànic Municipal un import de 236,37 € mensuals per Grup i 236,37 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

Adreça electrònica: valenzuelaao@staperpetua.cat
Darrera actualització: 08.03.2024 | 10:12