Pandèmies

Què és una pandèmia?

Una pandèmia és una epidèmia d’una malaltia a nivell mundial, entenent per epidèmia l’aparició de més casos d’una malaltia dels que són habituals. Les epidèmies es produeixen quan apareix un agent patogen (és a dir, que causa malaltia) per al qual les poblacions humanes no estan immunitzades.

Perquè es parli de pandèmia greu calen les següents característiques:

 • L'organisme que la produeix (virus o patogen) és tan diferent dels que hi ha en aquell moment que la població no té immunitat per fer-li front.
 • Té una elevada capacitat de contagi o presenta factors d’especial impacte, com ara la gravetat de la malaltia.
 • Hi ha tanta gent susceptible de ser contagiada que es pot propagar massivament.
 • L'àrea geogràfica afectada és extensa.

A més, perquè esdevingui un problema de salut o, fins i tot, de protecció civil, cal que tingui prou virulència per poder produir una malaltia clínica en una proporció força elevada de les persones infectades.

Mecanismes de transmissió

El mecanisme de transmissió de la malaltia pot afavorir més o menys els seus efectes:

 • Aerosols (suspensió de petites gotes de saliva a l’aire generades al respirar i que poden mantenir-se unes quantes hores, especialment en espais tancats no ventilats; l’aerosol contaminat per la persona malalta és respirat per altres persones)
 • Secrecions respiratòries (projecció a pocs metres de distància de gotes més grans que les dels aerosols, generalment per tos, esternuts o pel fet de cridar, cantar o parlar en veu alta; les gotes poden impactar directament sobre persones i transmetre la malaltia, especialment si arriben a ulls, mucoses o vies respiratòries)
 • Altres fluids biològics (sang o altres fluids que puguin entrar en contacte directe entre persones)
 • Contacte amb objectes o superfícies (fluids biològics que queden en objectes que després poden tocar altres persones; segons l’agent biològic infectant, es poden mantenir vius més o menys temps, i també segons el tipus de superfície)
 • Per vectorsMitjançant animals (insectes, mamífers, aus...) que transporten el microorganisme. Pot ser un vector passiu (només dispersa el patogen) o actiu (part del cicle biològic del patogenlloc en el vector)

Recomanacions generals

Els darrers anys, diverses epidèmies i pandèmies han afectat les poblacions humanes amb conseqüències i efectes diferents; així doncs, tot i no ser un risc nou, són esdeveniments que poden ser cíclics.

La definició de pandèmia inclou tant brots de malalties prèviament desconegudes com increments ràpids de la incidència d’algunes malalties infeccioses conegudes, conjuntament amb l’aparició de brots en àrees geogràfiques no habituals. El que tenen en comú totes aquestes malalties és la relació amb l’origen i la propagació per l’activitat humana i les seves conseqüències. La globalització i el canvi climàtic poden intensificar-ne l’aparició els propers anys.

Per prevenir el virus, aplica les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol malaltia respiratòria:

 • Renta't les mans sovint
 • Rentar-se les mans és la mesura més eficaç per reduir la transmissió d’infeccions.
 • Evita espais concorreguts on es puguin produir aglomeracions

La transmissió és més fàcil si hi ha moltes persones i per això és important evitar espais on es pugui concentrar molta gent, sobretot si formes part d'un grup vulnerable. Si ets en un espai concorregut (especialment si està tancat), porta la mascareta de forma correcta i no te la treguis.

Posa't la mascareta

Les mascaretes tenen dues funcions bàsiques:

 • Protegir altres persones dels patògens que exhalem al respirar i de la nostra saliva.
 • Protegir-nos el nas i la boca de la contaminació de possibles virus i bacteris que poden exhalar altres persones.

Ventila sovint els espais tancats

 • La ventilació és clau per evitar la concentració del virus en un espai tancat.
 • És important ventilar al màxim possible els espais tancats per afavorir una renovació d'aire suficient, i també fer a l’aire lliure aquelles activitats que ho permetin.
 • Perquè la ventilació sigui efectiva, convé obrir finestres o portes que estiguin oposades entre si, per tal que corri l’aire.
 • Si reps visites a casa, procura ventilar bé els espais compartits abans, durant i després de la visita. Recorda també de mantenir els lavabos ben ventilats.
 • Si disposes de sistemes de ventilació i climatització, mantingues la màxima aportació possible d’aire exterior. Si aquests sistemes són descentralitzats i, per tant, només fan circular l'aire interior, complementa'ls amb ventilació natural obrint portes i finestres, o fes-los servir a velocitats de ventilador baixes. Cal que els equips estiguin en un bon estat de manteniment.
 • Tapa't la boca i el nas al tossir o esternudar
 • Fes-ho amb mocadors d'un sol ús o amb la cara interna del colze i renta't les mans de seguida (amb aigua i sabó o amb solucions alcohòliques del 70%).
Darrera actualització: 06.02.2023 | 12:52