Cavalcades i rues

Recomanacions per al públic 

Abans i durant la celebració

 • Abans d’anar-hi informa't bé dels horaris i del recorregut.
 • Informa't a l’arribada d'on hi ha els serveis preventius sanitaris.
 • Tingues localitzades les sortides d’emergència o les vies d’evacuació dels recorreguts.
 • Fes atenció a les indicacions del personal de seguretat.
 • Porta aigua i ves hidratant-te.
 • Travessa carrers, vies ferroviàries i carrils només pels passos habilitats.
 • En desfilades i cavalcades, si llancen caramels, no baixis a recollir-los a la calçada mentre passen les carrosses.
 • No pugis a baranes, reixes o altres elements inestables que puguin ser perillosos. En concentracions massives a l'exterior, si tens la sensació d'estar atrapat o sense sortida possible, busca una ubicació alternativa on puguis trobar una via d'evacuació.
 • Si vas amb infants, porta'ls a coll o de la mà. Estigues pendent de la gent gran i de les persones amb impediments.
 • Porta la documentació a sobre. En el cas dels infants, gent gran i persones amb discapacitats psíquiques, prepara una fitxa amb les seves dades i un telèfon de contacte, i fes que la portin en un lloc visible per si es perden.
 • Si vas acompanyat o en grup, acordeu prèviament un punt de referència on trobar-vos en cas que us separeu o us perdeu.
 • Una vegada finalitzat l’esdeveniment, abandona el lloc de forma ordenada, respectant l’ordre de sortida i seguint les indicacions dels serveis de seguretat. No oblidis els objectes personals.

 

Recomanacions per a participants de cavalcades i rues

 • Recordeu que caldrà inscriure's per a poder participar.
 • Cal conèixer el recorregut, les vies d’evacuació, les zones de més aglomeració i els consells d’autoprotecció dels plans d’autoprotecció o protocols d'emergència
 • No manipuleu cap tipus d’element elèctric si no disposeu de l'autorització corresponent.
 • Disposeu d’extintors ubicats en llocs de fàcil accés per poder apagar qualsevol conat d’incendi.
 • Tingueu clares les possibles vies de sortida del vehicle i del recorregut.
 • Eviteu sobrecarregar les instal·lacions elèctriques.
 • Deixeu prou espai entre comparsa i comparsa per evitar accidents i interaccions en cas d’incendi.
 • Seguiu les indicacions del vostre responsable de grup i adreceu-vos-hi en cas de dubte.
 • Si conduïu algun dels vehicles de la rua, no prengueu begudes alcohòliques i porteu l'aigua en ampolles de plàstic.
 • No deixeu materials accessibles al públic que puguin suposar un perill per a la seva integritat física (per exemple, pirotècnia, elements amb flama, etc.).
 • Si les carrosses o disfresses contenen materials combustibles o fàcilment inflamables, recordeu de no utilitzar cap element amb flama o guspires a prop.
 • No llanceu pirotècnia ni elements amb flama o guspires cap al públic, ja que també poden dur disfresses combustibles o inflamables.
 • A les carrosses, hi ha d’anar personal que sàpiga com funciona el generador —com s’apaga— i també utilitzar extintors.
 • Està totalment prohibit carregar combustible amb els generadors en marxa.
 • El combustible s’ha de portar en dipòsits homologats i cal deixar-lo en zones ventilades, lluny de focus de calor.
 • La instal·lació elèctrica de les carrosses ha de ser adequada i ha de disposar de butlletí d’instal·lador o certificat d’idoneïtat.
 • Tots els vehicles han de disposar de la ITV i de l’assegurança corresponents.
 • Compliu totes les mesures de seguretat, a fi de minimitzar la possibilitat d’accidents.
 • Col·laboreu amb l’ajuntament en la difusió dels consells per a la població.

En cas d’emergència

 • Si necessites atenció sanitària, demana-la als punts d’assistència corresponents (cal estar alerta als llocs i motius que poden provocar accidents i col·laborar, en la mesura que es pugui, per procurar no resultar afectats).
 • Davant de qualsevol situació d’emergència personal o col·lectiva, mantingues la calma, truca al 112 i avisa els serveis d’emergència.
 • No utilitzis el mòbil per fer trucades ni enviar fotos o vídeos personals a les zones amb molta concentració de persones, per impedir el col·lapse de les línies telefòniques i facilitar així la comunicació amb  els serveis d’emergència.
 • Dirigeix-te a les sortides pels llocs indicats i sense aturar-te. En cap cas no tornis enrere.
 • Evita cridar, córrer o empènyer els altres, ja que podries provocar situacions molt perilloses per la gran quantitat de gent que hi ha concentrada.
 • No t'aturis davant les sortides o vies d’evacuació.
 • Una vegada estiguis en una zona segura, si no trobes el familiar, amic o persona coneguda, informa'n els serveis d’emergència.
Darrera actualització: 06.02.2023 | 12:46