L'Ajuntament realitzarà una diagnosi per valorar els efectes de la sequera en l'arbrat i prendre-hi mesures

Divendres, 27 d'octubre de 2023 a les 12:55

El Ple ordinari del mes d'octubre va aprovar per unanimitat una moció sobre els efectes negatius de la sequera en l’arbrat urbà i per plantejar una estratègia per a la gestió de la infraestructura verd urbana, arbres i vegetació en general.

La moció demana la realització d’una diagnosi de l’estat de la infraestructura verda del municipi, de manera prioritària dels arbres, per tal de valorar les mesures d’urgència a prendre i aquelles altres que puguin ser de caràcter estratègic. Un altre dels acords als quals s'ha arribat amb aquesta moció ha estat la de garantir el reg de supervivència dels arbres de més interès i vulnerables, tot ajustant-se a les prescripcions que es recullen al pla de sequera, assegurant la disponibilitat i l’ús d’aigua regenerada en qualsevol circumstància, i en especial en situació d’emergència, cas en el que és obligat per a aquests usos.

En el torn de preguntes, el portaveu del grup municipal socialista, Pere Garcia, va preguntar sobre la diagnosi proposada a la moció sobre els efectes negatius de la sequera en l’arbrat urbà, si aquesta s’estava realitzant i en cas negatiu quan estava prevista la seva execució. A aquesta pregunta, el regidor de Canvi Climàtic, Sergi Hernández, va indicar que el suport vital de l’arbrat s’ha anat mantenint per evitar el seu deteriorament i que l’informe s’està elaborant a través de diferents serveis municipals per tenir una radiografia més acurada de l’estat i l'estrès que suporta l’arbrat.

D’altra banda, tots els grups, a excepció de CS, van aprovar una altra moció per a l’aplicació immediata de la regulació dels preus dels lloguers contemplada a la Llei estatal de l’habitatge. El plenari exigirà al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana la publicació immediata de la resolució de les zones de mercat tensionat per fer efectiva la regulació de preus al nostre municipi i aturar les pujades abusives. Des de Ciutadans, el portaveu Kevin Romero, va manifestar que la mesura perjudica el mercat i augmenta el preu dels lloguers, segons el seu criteri, i que per això el seu grup no donava suport a la moció.  

 

Modificació de crèdits

El Ple va aprovar també una modificació de crèdits de 273.000 euros que es destinaran a millorar algunes de les dotacions pressupostàries. La més important, de 134.000 euros, vol donar cobertura a diferents serveis municipals en matèria d’energia elèctrica mentre que altres 25.000 euros es destinaran als drets de connexió d’una nova instal·lació de parc solar. La  modificació també contempla, segons va explicar el tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Organització i Serveis Generals, Adelino Macías, 23.000 euros per a les inversions d’abastament d’aigua potable al municipi i 50.000 més per al manteniment d’instal·lacions municipals. La proposta va ser aprovada amb els vots favorables de SPEC i ERC i les abstencions del PSC, PP, VOX i CS.  

Durant la sessió també es va modificar la representació dels Consorcis de Can Filuà i de Gallecs. Al de Can Filuà, els vocals de l’executiva del Consell general seran l’alcaldessa de Santa Perpètua, Isabel Garcia, i els regidors, Jordi Navarro i  Sergi Hernández. La gerència del consorci correspon novament a la directora de planificació urbanística i avaluació ambiental i estratègica, Teresa Mira. Pel que fa al Consorci de l’Espai Natural de Gallecs, els representants municipals seran la regidora de Medi Ambient, Jésica Jiménez, d’Urbanisme, Jordi Navarro i la directora de planificació urbanística i avaluació ambiental i estratègica, Teresa Mira.  

La  sessió plenària va finalitzar amb el torn de precs i preguntes d’alguns regidors de l’oposició sobre plagues, lloguer i sobre el pla de seguretat de l’arbrat.

La novetat va ser que en finalitzar el Ple, es va realitzar una pregunta del públic, que ha estat possible gràcies al nou Reglament de Participació Ciutadana, ja que fins ara el públic no podia intervenir.  

La pregunta la va formular Albert Garcia, darrer cap de llista de Junts a les eleccions municipals. Garcia va preguntar sobre les ordenances fiscals i la seva no publicació al portal de transparència. El regidor de Govern Obert i Transparència i Atenció Ciutadana, Marçal Solà, va respondre a aquesta demanda que la Llei de transparència indica que les normes s’han de publicar al portal de transparència, però que en aquest cas es tracta d’una ordenança i que aquesta té una tramitació i publicació diferent, al BOPB i al taulell electrònic de l’Ajuntament, que és el que ha fet el Consistori amb les ordenances. Solà va expressar també que “tot i això es pot consultar l’expedient a l’Ajuntament, a la web municipal i, després de la petició, al portal de transparència”.   

Darrera actualització: 27.10.2023 | 15:33