El Ple ratifica la declaració de Santa Perpètua com a àrea de mercat d’habitatge tens

Dimecres, 30 de juny de 2021 a les 00:00

El Ple de l'Ajuntament ha ratificat la declaració de Santa Perpètua de Mogoda com a àrea amb mercat d’habitatge tens als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats dels municipis els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes. El punt ha estat aprovat pels grups municipals de Santa Perpètua en Comú (SPEC), Republicà i del PSC i el vot en contra de Ciutadans (Cs). La declaració d'àrees amb mercat d'habitatge tens pot tenir una durada màxima de cinc anys. La vigent actualment era transitòria i finalitzava el 22 de setembre. La ratificació es va acordar a la sessió plenària ordinària del mes de juny, celebrada aquest dimarts 29 de juny de forma telemàtica.

El Consistori proposa diverses accions per atenuar i capgirar la situació de mercat tens. Entre elles, la redacció del Pla Local d'Habitatge; reforçar la captació d’habitatge privat per a la borsa de lloguer mitjançant incentius a les propietats; promoure la construcció d'habitatge de protecció oficial (HPO) en regim de lloguer; la implementació d'ajuts a la rehabilitació i col·locació d'ascensors en edificis plurifamiliars que ajudin a costejar les despeses extraordinàries dels propietaris i augmenti en nivell d'habitabilitat, accessibilitat i eficiència energètica; i un protocol d'actuació i definició de recursos per afrontar la problemàtica de l’habitatge ocupat sense títol habilitant.

L’Ajuntament també farà divulgació del contingut de la Llei de contenció de preus de Lloguer i garanteix una Oficina Local d'Habitatge per augmentar els recursos per evitar la pèrdua de l'habitatge a persones vulnerables. El regidor d'Habitatge, Sergi Hernández, en aquest punt ha reclamat la reducció de l'index de preu referència i ha destacat que "la llei és un pas endavant" per reequilibrar la situació. Hernández també ha remarcat la necessitat que les administracions competents destinin recursos suficients per a la construcció d'habitatge públic. El regidor considera que no és comprensible que l'habitatge protegit tingui preus desorbitats i ha demanat a la Generalitat que trenqui aquest model. També ha criticat que la dificultat de l'accés a l'habitatge "és la conseqüència de l'especulació" dels grans bancs i els grans tenidors amb la complicitat de l'Estat i la Generalitat i ha agraït la feina de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) i el sindicat de llogateres.

Darrera actualització: 09.02.2022 | 17:48