El Ple debat avui les ordenances municipals de 2024

Dimecres, 11 d'octubre de 2023 a les 11:30

La Corporació Local debat avui les ordenances fiscals de l'exercici 2024 en el decurs d'una sessió plenària extraordinària que començarà a les 19 hores a la Sala Plens de l'Ajuntament. Es guardarà un minut de silenci per la mort avui de Pere Bufí, alcalde de Santa Perpètua des de 1979 i fins al 2002.

Aquest serà el principal punt de l'ordre del dia on també destaca l'aprovació d'un expedient de modificació de crèdit per un import de més d'un milió d'euros. La majoria d'aquest import es destinarà al projecte de millora del reciclatge i recollida selectiva de residus que amb l'ampliació pressupostaria quedarà dotat amb un milió i mig d'euros.

Durant la sessió d'avui també s'aprovarà una modificació puntual de l'Ordenança municipal de la gestió dels residus municipals que permetrà a l'Ajuntament delegar la prestació de serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals en el consell comarcal, el consorci de residus del Vallès occidental o qualsevol altre entitat pública. El ple del consell comarcal va aprovar la creació d’un servei comarcal de tractament de residus. Aquesta proposta del Consell Comarcal ofereix l’oportunitat d’avançar cap a una fiscalitat dels residus més justa i transparent a tots els municipis de la comarca. La gestió dels residus és part fonamental de l’economia circular i està lligada a l’activitat econòmica, la reducció dels recursos naturals i l’impacte en el territori, segons s'exposa en la proposta del Ple

La Corporació també te previst aprovar la delegació de la competència de la gestió del servei de tractament i valorització de les fraccions de voluminosos, orgànica i resta de Santa Perpètua de Mogoda, a favor del Consell Comarcal del Vallés Occidental. La durada inicial de la delegació és de cinc anys, prorrogables de forma automàtica i successiva per períodes triennals, sempre que l’Ajuntament o el Consell Comarcal , indistintament, no comuniquin amb una antelació mínima d’un any la finalització de l'acord. La delegació s'iniciarà a partir de l'1 de gener de 2024.

Darrera actualització: 11.10.2023 | 14:40