El ple aprova mocions pel 8M, la bretxa salarial o de suport als treballadors d'Amazon

Divendres, 24 de febrer de 2023 a les 00:00

L'Ajuntament de Santa Perpètua continuarà treballant, de la mà de l’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR), en la promoció, defensa i protecció dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) de
les dones i persones LGTBI, així com de les defensores dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiR), "davant del discurs de la ultradreta i dels fonamentalismes" i es compromet a consolidar els recursos
en els departaments de l’Ajuntament i unificar els esforços dels agents locals en un enfocament coordinat, amb la Generalitat de Catalunya, i integral en la defensa dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) per tal d'articular la xarxa comunitària. Així ho recull una proposició que el Ple Municipalha aprovat per unanimitat durant la sessió plenària del mes de febrer.

La Corporació també dona suport a la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, i es compromet a consolidar els serveis municipals d’informació i atenció a les dones, persones
LGTBI, joves i/o de salut destinant els recursos econòmics i personal tècnic especialitzat en matèria de Drets Sexuals i Reproductius (DSiR) per garantir informació, atenció i assessorament així com suport i
acompanyament jurídic i psicològic. Per últim, la Corporació acorda "treballar des d’una educació afectiva sexual com a base per al desenvolupament ple dels Drets Sexuals i Reproductius (DSiR)
millorant les polítiques de prevenció, especialment aquelles adreçades a la comunitat educativa del municipi; aprofundint en la coeducació com una eina transformadora i duent a terme actuacions que involucrin les famílies, per tal d'estendre la corresponsabilitat de la prevenció a tots els agents educatius"
.

Proposició bretxa salarial
L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda insisteix que es compleixi la llei d'igualtat salarial que acabi amb les diferències de sou entre dones i homes, que prohibeix pagar diferents salaris pel mateix treball. El Ple de la Corporació de Santa Perpètua ha aprovat per unanimitat aquesta proposició que s'ha presentat amb motiu del dia europeu per la igualtat salarial entre homes i dones, que es va commemorar el 22 de febrer. El Ple fa una crida al Govern de la Generalitat i al Govern d’Espanya, perquè activi tots els mecanismes possibles i fer complir els articles 9 i 14 de la Constitució Espanyola, ja que del seu compliment es deriva la igualtat salarial entre dones i homes, així com, demana el compliment amb les Recomanacions de la Comissió Europea en aquesta matèria, en concret en la introducció en la nostra legislació la definició de "treball d'igual valor".

La Corporació manifesta que "hem de conscienciar a la ciutadania i, en primer lloc a tots els treballadors i treballadores sobre aquesta discriminació per raó de gènere que repercuteix de forma molt greu sobre els sous de les dones, que s'accentuarà a la jubilació". El Ple insta a un veritable compromís de tots els partits polítics en la lluita per eliminar les diferències salarials entre dones i homes i que s'ha intensificat en els últims deu anys davant la inexistència de polítiques d'igualtat que impedeix que s'avanci en l'eliminació d'aquesta discriminació. Més encara en moments de crisis social i econòmica com l'actual. La proposició assenyala que la bretxa salarial encara existent entre homes i dones comporta que les dones espanyoles i catalanes tenen un sou remunerat un 9 per cent per sota del salari dels homes, encara, lluny de l' igualtat total i real, encara que es posa en valor que en aquests anys s'ha registrat una tendència a la baixa de la bretxa gràcies a factors com l' increment del salari mínim interprofessional El text també manifesta que la bretxa salarial de gènere en el col·lectiu estranger augmenta fins a superar, per primer cop, l’existent entre les persones d’origen nacional i que aquest increment ve motivat per una pujada de salari dels homes estrangers en paral·lel a un descens entre les estrangeres. Entre la població nacional, en canvi, han augmentat més els salaris femenins que els masculins, i la bretxa s’ha reduït. La proposició recorda que el treball de les dones no es valora com els dels homes i que són molts els factors que incideixen en la discriminació salarial: segregació del mercat laboral, tipus de contracte i jornada, nivell d'estudis, ocupació i que "curiosament, els sectors feminitzats són els pitjor remunerats".

A més, el Ple també ha manifestat el suport a les treballadores i treballadors afectats per la decisió d'Amazon de suprimir i tancar la planta de Martorelles, tot obrint una nova planta que la substitueix, a Saragossa. Per últim, L’Ajuntament ha reafirmat el seu compromís per continuar treballant, des del seu àmbit d’influència, per ajudar a assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) i donar compliment a l’Agenda 2030. 

Darrera actualització: 27.02.2023 | 09:20