El ple aprova la inclusió al pressupost de la subvenció per al nou model de la recollida de residus

Divendres, 24 de febrer de 2023 a les 00:00

El Ple ordinari del mes de febrer va aprovar el dijous 23 de febrer una modificació de crèdit per un import de 882.000 euros on destaca una partida de 500.000 euros per a la implantació del nou model de recollida selectiva de residus mitjançant l’adquisició de contenidors intel·ligents. Aquest import correspon a una subvenció a l’Ajuntament de Santa Perpètua de l’Agència Catalana de Residus que permetrà obtenir contenidors per a la fracció orgànica. El nou model de recollida de residus identifica als usuaris i permet implementar un pagament per generació o per participació. D’aquesta manera es podrà bonificar a les persones que reciclin i penalitzar a les que no ho facin generant una taxa de residus més justa per a la ciutadania. El primer tinent d’alcaldia, Adelino Macías, va indicar que la  incorporació dels 500 mil euros per al nou model  de recollida selectiva és un projecte important per a la ciutadania de Santa Perpètua.

El regidor d’ERC, Albert Bonàs, va voler destacar la partida per al canvi de model de en la gestió de residus manifestant que “canviarà els mals hàbits de la ciutadania de Santa Perpètua i millorarà la qualitat de vida dels perpetuencs”. Per la seva part, el regidor de Medi Ambient, Joan Martínez, va voler recordar que la subvenció deixa fora l’obtenció de contenidors de les fraccions de resta i envasos. Sobre el calendari d'implantació del nou sistema i en resposta a una pregunta del regidor d'Esquerra Pol Altayó, Martínez va explicar que dependrà de la licitació que es faci del projecte. 

La modificació de crèdits incloïa també la dotació de 189.000 euros per al consorci urbanístic de Can Filuà i més de 100.000 euros per a clavegueram i inversions en infraestructures i bens. A més, segons va explicar el primer tinent d’alcaldia, la finalització d’alguns projectes d’inversió presenten sobrants susceptibles de ser rescabalats i aplicats a altres projectes d’inversió existents o de nova creació com ara la construcció de passos de vianants intel·ligents, l’adquisició de plaques fotovoltaiques als camps de futbol o la construcció de vorera, pas de vianants i semàfor intel·ligent a l’antiga N-152 de la Florida.

Altres punts en l'ordre del dia

Durant la sessió plenària es va acordar amb els vots favorables de Santa Perpètua en comú i PSC i amb l’abstenció de l’oposició, l’actualització de la delegació de competències a l'Organisme de gestió tributaria de la Diputació de Barcelona per recuperar “una certa independència tributària”, segons ha explicat el primer tinent d’Alcaldia, Adelino Macías. Es tracta de taxes que tenen a veure amb els que es gestionen a través de la seu electrònica en règim d’autoliquidació. Segons Macías, la voluntat és també “treballar millor la via dels ingressos que rep l’Ajuntament” i modernitzar el marc de relacions entre l’Ajuntament i la Diputació en aquest marc competencial. Els grans tributs els continuarà fent l’Organisme de la Diputació de Barcelona.  

En el torn de precs i preguntes es van tractar temes sobre l’estat de la Riera de Caldes i l’afectació que tenen les tovalloletes en aquest espai natural o sobre l’estat de manteniment dels contenidors de matèria orgànica. A més, el ple va registrar moments de tensió entre el grup de Ciutadans i la resta de la corporació sobre la no entrada a l’ordre del dia del Ple d’una moció proposada per Ciutadans. Segons l’acord de tots els grups a l’ordre del dia del plenari entren a votació aquelles mocions que, en junta de portaveus compten amb el suport majoritari de tots els grups i la de Ciutadans no ho tenia. La seguretat ciutadana també va motivar debat intens entre els grups.

 

Darrera actualització: 27.02.2023 | 09:18