El Ple aprova ampliar el Pla d'inversions amb gairebé 3 milions d'euros

Divendres, 27 de maig de 2022 a les 00:00

El Ple de la Corporació va aprovar una modificació de crèdit per valor de 4,3 milions d'euros en el seu principal punt de l’ordre del dia.

Segons va explicar el tinent d’alcalde de l’Àrea de presidència i serveis generals, Adelino Macías, gairebé tres milions d’euros aniran destinats al Pla d’inversions mentre que la resta es destinaran a les diferents àrees de l’Ajuntament. La de Ciutadania i atenció a les persones és la que més en rebrà. Aquesta modificació de crèdits té el seu origen en el romanen de tresoreria positiu segons va explicar Macías. La proposta, que no va generar debat al Ple, es va aprovar amb els vots favorables de Santa Perpètua en Comú i PSC i les abstencions del grup republicà i Cs.

La modificació de crèdits dotarà amb 400.000 euros treballs d’adequació de zones d’aparcament de vehicles i gairebé 500 mil aniran destinats al Pla de renovació de l’asfaltat, del qual ja s’han fet algunes actuacions. La rehabilitació d’edificis i altres construccions o la millora d’instal·lacions esportives exteriors rebran 300 mil euros mentre que la millora de la climatització del Teatre del Centre s’ha dotat amb 200 mil. 

El Ple també va aprovar per unanimitat les operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Perpètua i La Llagosta o les festes locals per al 2023 siguin el 7 de març i el 4 de setembre. 

També es va aprovar tres proposicions. La primera demanava modificar els criteris de reglamentació de la FIFA, la Federació Espanyola de Futbol i la Federació Catalana de Futbol, per afavorir la pràctica esportiva dels menors estrangers no acompanyats, ajustant-se al respecte als drets dels infants. 

La segona proposició condemna l’espionatge polític de Pegasus "que suposa una flagrant vulneració de drets humans fonamentals" i manifesta el suport i la solidaritat a totes les persones que fins a dia d’avui se sap que han patit aquest espionatge polític a través del programa de vigilància Pegasus. També insta el Congrés dels Diputats a crear una comissió d’investigació i a delimitar les responsabilitats. La proposició va ser aprovada per SPEC i el grup republicà i els vots contraris de PSC i Cs.  

La darrera de les proposicions aprovades va ser sobre l’ús de la llengua i l’aprenentatge de les llengües oficials a l’ensenyament no universitari. La proposició declara el català com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu i la d'ús normal en l'acollida de l'alumnat nouvingut. A més afegeix que l'ensenyament i l'ús curricular i educatiu del català i del castellà han d'estar garantits i tenir una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius per tal que tot l'alumnat assoleixi el domini oral i escrit de les dues llengües oficials al final de l'educació obligatòria. La proposició va ser aprovada pels vots favorables de SPEC, PSC i ERC i el vot contrari del CS.  
 

Darrera actualització: 05.06.2022 | 12:20