Les ordenances reguladores d'impostos i taxes es congelaran el 2015

Divendres, 31 d'octubre de 2014 a les 00:00

El regidor de Serveis Econòmics, Manel Llord, va expressar en la seva intervenció al Ple d'aquest dijous 30 d'octubre que "les diferents Ordenances reguladores d’Impostos i taxes municipals, es congelaran per a l’anualitat 2015” i que aquestes modificacions s'apliquen per tal d'evitar l’increment de la pressió fiscal “tot mantenint el nivell d’ingressos de l'Ajuntament".

D'aquesta manera l'IBI queda congelat per al 2015 i no hi haurà pujada en el rebut d'aquest impost. Llord va indicar que en alguns casos l'import a pagar pot arribar a ser inferior degut a la baixada del valor cadastral al municipi. En aquest sentit, el regidor de Serveis Econòmics va explicar que els valors cadastrals per al 2015, baixaran un 29%, “gràcies a que l'Ajuntament s’ha acollit al coeficient reductor, el que significarà que els valors cadastrals tindran una baixa acumulada en els dos anys 2014 i 2015 del 56%”

Un altre dels aspectes destacats d'aquestes ordenances és la que es refereix a l'impost sobre les plusvàlues. Segons va expressar el regidor de Serveis Econòmics aquesta té un canvi significatiu, ja que no estaran subjectes a tributació aquelles persones que hagin perdut el seu habitatge per no haver pogut atendre al pagament de la seva hipoteca o hagin fet una dació en pagament. D’aquesta manera ja no serà necessària la subvenció que l'Ajuntament concedia als afectats en aquests casos.  

Per a Manel Llord, la major part de les modificacions en el redactat de les ordenances fiscals s'han realitzat per tal d’ajustar-les als canvis legislatius i a les sentencies judicials que s’han produït durant els últims exercicis, i que afecten als tributs locals i també a la seva gestió.

Pel que fa a les Ordenances reguladores de taxes per prestació de serveis municipals els canvis per al 2015, tenen a veure amb l’actualització del redactat i en la introducció de noves tarifes.


Modificació de crèdits 

El Ple també va aprovar una modificació de crèdits de més de 194.000 euros obtingudes d'operacions financeres que tenen a veure amb els estalvis d'interessos i que es destinaran a cobrir necessitats pressupostàries i a ajudes a serveis socials. D'aquesta manera s'atorgaran més de 50.000 euros a partides de Serveis Socials, 30.000 per al manteniment d'edificis, 19.000 per a la reparació d'enllumenat o 13.000 per al manteniment d'elements de la via pública. Manel Llord va avançar que es crearà una partida nova per a sufragar les despeses de la celebració al municipi del Gran Recapte d'Aliments. Posteriorment, el regidor de Serveis Econòmics va indicar que també es destinaran 21.000 per al control de plagues i animals abandonats.

La modificació de crèdits va ser aprovada amb els vots dels grups de l'equip de govern, la regidora no adscrita, partit dels socialistes i PP i amb les abstencios d'ERC i PxC.

A més i per unanimitat, el Ple va aprovar la supressió del servei públic d'aparcament de camions situat en els terrenys de l'Avinguda de Mossèn Jacint Verdaguer i aprovar una concesió adminsitrativa per situar-lo a la carretarea B-140.

Darrera actualització: 17.02.2021 | 18:29