El Servei Educatiu del Vallès Occidental VI es traslladarà a l'edifici d'Els Aigüerols

Dijous, 16 de juny de 2022 a les 11:00

La fusió de l'Escola Els Aigüerols amb l'Institut Escola Santiga alliberarà l'edifici municipal de Serveis Educatius on s'ha ubicat durant tota la seva història.

Aquest canvi permetrà que l'Escola d'Adults Can Folguera es reubiqui en aquest edifici, concretament en les plantes primera i segona, mentre que la planta baixa acollirà el Servei Educatiu del Vallès Occidental VI de la Generalitat de Catalunya.

Aquest trasllat comporta l'arribada de sis equips de treball amb serveis diferents. El Centre de Recursos Pedagògics (CRP), l'Equip d'Assessorament i orientació Psicopedagògic (EAP), l'Equip d’assessorament i orientació en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (ELIC), les Unitats d'Acompanyament i Orientació (UAO), les mentores digitals i el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA).

El Centre de Recursos Pedagògics (CRP) és l'equip que dóna suport a l’activitat pedagògica dels centres i a la tasca docent de mestres i professorat, especialment, en temes de formació permanent, de recursos pedagògics i de dinamització de projectes de centre i de la zona. El regidor d'Educació, Pere García, ha remarcat les funcions específiques dels CRP que "es concreten en els àmbits de formació, dinamització i recursos, prioritzant el disseny, la planificació i la implementació de la pràctica assessora al centre".

Un altre dels serveis que estaran a Santa Perpètua serà l'Equip d'Assessorament i orientació Psicopedagògic (EAP). García ha explicat que l'EAP està molt relacionat amb l'alumnat amb necessitats de suport educatiu, ja que "dóna suport al professorat i als centres educatius en la resposta a la diversitat de l’alumnat i en relació als alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu (NESE), així com a les seves famílies".

També es trasllada l'Equip d’assessorament i orientació en Llengua, Interculturalitat i Cohesió social (ELIC). La seva tasca està relacionada amb l'alumnat procedent de la immigració o amb risc d'exclusió social, com ha afirmat el regidor d'Educació. L'ELIC "dóna suport al professorat en l’atenció a la diversitat relacionada amb l’alumnat, especialment procedent de la immigració i/o amb l’alumnat amb risc d’exclusió social, en l’àmbit dels centres educatius i els plans educatius d’entorn", segons ha explicat Pere García.

A partir del proper curs també estarà a Santa Perpètua la Unitat d'Acompanyament i Orientació (UAO) que treballa en aspectes de salut mental o dificultats a nivell emocional tant per a Primària com per Secundària. Pere García ha explicat que el servei "s'emmarca en l'acompanyament de l'alumnat de les etapes obligatòries (primària i secundària) que presenten dificultats a nivell emocional o de salut mental amb risc d'abandonament prematur o absentisme, i les seves famílies, mitjançant l'ampliació de l'acció tutorial".

El Servei Educatiu del Vallès Occidental VI de la Generalitat de Catalunya també diposa d'un equip de mentores digitals que s'encarreguen d’acompanyar, implementar i avaluar l’estratègia digital als centres (EDC). I també s'implantarà a Santa Perpètua el Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA). Pere García ha explicat que "són serveis de suport als centres educatius en l’adequació a les necessitats especials de l’alumnat amb greus dificultats d’audició, llenguatge i/o comunicació que interfereixen en el seu desenvolupament personal, social i curricular". La intervenció del CREDA es concreta en tres grans àmbits: alumnat i famílies; centres i professorat; zona educativa.

El regidor d'Educació considera que per a Santa Perpètua disposar al municipi del Servei Educatiu del Vallès Occidental VI de la Generalitat facilitarà la feina entre les dues administracions i sobretot evitarà trasllats a les famílies usuàries.

Darrera actualització: 16.06.2022 | 13:39