El Ple debat avui l'aprovació del ROM i del Reglament de Participació Ciutadana

Dijous, 26 de gener de 2023 a les 09:00

Avui tindrà lloc la primera sessió plenària ordinària de 2023. Els principals punts de l’ordre del dia són l’aprovació inicial del nou reglament orgànic municipal (ROM) i del Reglament de Participació Ciutadana.

El ROM té per objecte regular l'organització de l'Ajuntament, el funcionament dels òrgans municipals, l'estatut dels membres de la corporació i la informació a la ciutadania. Aquest document recull aspectes vitals de la Corporació com són la constitució del Ple, el nomenament de l'alcaldia i de tinències d'alcaldia amb el seu funcionament respectiu. També fixa com funciona la Junta de Govern Local, la Junta de Portaveus i les comissions informatives. Aquest document fa mesos que s'està treballant i es porta a aprovació inicial avui.

Un dels apartats que més s'ha reclamat d'aquest ROM fa referència a la possibilitat que ciutadania i entitats puguin intervenir en les sessions plenàries. Aquesta opció queda recollida en el Reglament de Participació Ciutadana que també s'aprovarà inicialment avui. Per tal de poder fer una intervenció caldrà presentar per escrit al registre de l'Ajuntament amb mínim 48 hores abans del ple avançant el prec o pregunta que es vulgui fer. En el cas d'una entitat, cal que estigui inscrita al registre municipal d'entitats. Les organitzacions polítiques no gaudiran d'aquest dret ja que la seva participació política s'articula mitjançant la concurrència en les eleccions. Les intervencions de les entitats, que només podrà fer un portaveu, tindran un límit màxim de tres minuts. Cada entitat podrà fer un màxim de tres intervencions a l'any. Pel que fa a la ciutadania a nivell particular, els precs i preguntes arribaran un poc aixecada la sessió del ple ordinari i es donarà un màxim d'un minut per intervenció. Quan es faci una intervenció, caldrà esperar que passin quatre sessions per poder tornar a formular una altra qüestió.

El ple de gener també tractarà la modificació del Reglament del Cementiri i la modificació parcial de l'Ordenança Fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

El Ple també aprovarà una proposició en relació a una Declaració d’Emergència Climàtica als municipis de l’Eix de la Riera de Caldes. La proposició ha estat consensuada pels sis municipis que formen l'AMERC: Santa Perpètua de Mogoda, Caldes de Montbui, Palau-solità i Plegamans, La Llagosta, Sentmenat i Polinyà. La primera sessió plenària de 2023 començarà a les 19 h i serà retransmesa en directe per Ràdio Santa Perpètua.


 

Darrera actualització: 26.01.2023 | 12:10