El Ple aprova per unanimitat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2023-2028

Dijous, 22 de desembre de 2022 a les 09:00

El Ple de l'Ajuntament de Santa Perpètua ha aprovat inicialment per unanimitat el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible 2023-2028 que inclou un total de 79 propostes distribuïdes en dotze àmbits d'actuació. 

El nou Pla defineix les línies d’actuació que han d’ordenar la mobilitat al municipi els propers sis anys, tenint com a horitzó estratègic continuar avançant cap a un model de mobilitat més sostenible, segura, eficient i equitativa. La regidora de Mobilitat, Neus Garcia, va assenyalar que el Pla "és un instrument bàsic per configurar estratègies de mobilitat sostenible en els municipis". El Pla planteja un seguit d’eixos estratègics d’actuació orientats principalment a afavorir la mobilitat dels vianants, fomentar l'ús de la bicicleta i del transport públic, la utilització racional del vehicle privat, la millora de la seguretat viària i la reducció de la contaminació atmosfèrica. 

Les propostes estan vinculades a la millora de l'accessibilitat a la via pública, millora del transport, creació d'infraestructura connectada i segura per a bicicletes i vehicles de mobilitat personal, racionalització de les zones d'estacionament, o la implementació d'una zona de baixes emissions. 

La regidora de Mobilitat, Neus Garcia, va destacar la participació ciutadana en la confecció d'aquest nou pla de mobilitat amb la creació d'una taula, enquestes online i al peu al carrer i itineraris participatius. 

El Pla de Mobilitat proposa continuar les tasques de pacificació del trànsit en el centre urbà, com s'ha fet en els darrers anys per incentivar la mobilitat a peu i reduir la dependència del vehicle privat i estendre el concepte de la Ciutat dels 15 minuts, és a dir "fer una ciutat on tots els serveis bàsics per a les persones siguin abastables a 15 minuts a peu" segons recull el document aprovat. En aquest àmbit de consolidació de la mobilitat activa en els desplaçaments interns també es proposa la creació de plataformes úniques, el desenvolupament del projecte d'eixos cívics i comercials i millorar la continuïtat dels itineraris a peu amb l'ampliació de voreres. 

En l'àmbit de pacificació d'entorns escolars, equipaments i altres espais es proposen continuar amb les mesures de l'Estudi de Camins escolars i la pacificació dels entorns de l'Escola Santa Perpètua i de l'INS Rovira-Forns així com potenciar el Bus a peu a l'escola (on un adult supervisa la ruta d'un grup d'alumnes des de casa seva al centre educatiu) o fer una prova pilot del projecte de Bicibús a l'escola (estudiants es desplacen amb bicicleta o patinets supervisats per adults). 

En l'àmbit de l'accessibilitat destaquen les propostes d'ampliació de voreres, eliminació de barreres arquitectòniques al barri de La Florida, millora de l'accessibilitat de les parades d'autobús o de l'estació de La Florida. En l'àmbit de creació d'una infraestructura connectada còmoda i segura per a bicicletes i VMP destaquen propostes com desenvolupar itineraris de bicicleta segurs als polígons industrials, augmentar l'oferta d'aparcament de bicis i VMP; desenvolupar itineraris pedalables i el Camí Fluvial Riera de Caldes; creació de carril bicis a l'avinguda Tres, Estela Ibèrica i al pont de l'avinguda de l'Onze de Setembre i reforma del carril bici de l'avinguda Jacint Verdaguer. 

En l'àmbit de millora del transport públic s'assenyala potenciar la intermodalitat amb la R8, millorar la informació a les parades de bus o millorar les connexions amb l'Hospital de Mollet. 

Desenvolupar el Pla local de seguretat Viària, millora de la seguretat a les cruïlles; desenvolupar la zona de baixes emissions i el pla de millora de la qualitat de l'aire; promoció d'una mobilitat més sostenible, Impulsar un Pla de Mobilitat Específic per a la CIM Vallès són altres de les propostes que inclou el Pla de Mobilitat. 

El regidor de Ciutadans Juan Suárez va demanar una revisió anual de l'acompliment del nou Pla de Mobilitat ja que al seu entendre en l'anterior que data de 2014 es van deixar d'executar propostes. La regidora de Mobilitat, Neus Garcia, va indicar que no compartia l'opinió del regidor de Cs i va justificar que la diagnosi d'aquest Pla recull que "s'ha executat una part important de l'anterior Pla de Mobilitat"

Darrera actualització: 05.01.2023 | 09:26