Pla Local d'Acció Comunitària Inclusiva (PLACI)

Divendres, 10 de setembre de 2021 a les 00:00

Els PLACI es dissenyen a partir de les dues eines prèvies, que son els Programes  de Desenvolupament Comunitaris (PDC) i els Pla Local d’Inclusió Social (PLIS), que ja treballaven de forma conjunta en molts ens locals, entre ells el nostre.

El PLACI és una eina de planificació estratègica a disposició de les Àrees bàsiques de serveis socials dels ens locals per tal de definir l'estratègia d'inclusió social i d'intervenció comunitària que es durà a terme al territori, de forma conjunta amb altres agents implicats en la lluita per al debilitament dels factors generadors d'exclusió social.

Els objectius generals són:

  • Millorar l’autonomia i les condicions de vida de les persones, incidint en els factors generadors d’exclusió i aïllament social, i promovent l’enfortiment dels teixits comunitaris locals i les interaccions comunitàries de les persones i famílies.
  • Incorporar la dimensió comunitària per la inclusió social a les polítiques de l’ens local amb la participació d'entitats, ciutadania i la resta d'agents del territori.
  • Definir una estratègia d’intervenció conjunta al territori per millorar l'impacte de les polítiques i fer més eficients els processos de treball amb la comunitat.
  • Esdevenir una de les palanques de canvi i transformació del sistema del serveis socials a través de l'acció comunitària i la prevenció.
  • Posar en valor les polítiques d’acció comunitària i d'inclusió social al territori, ordenar les accions que s’estan duent a terme i impulsar-ne de noves que incorporin aquestes dimensions.
  • Introduir la cultura d’avaluació en l’àmbit de la intervenció social.
Darrera actualització: 03.02.2022 | 10:40

Imatges