Pere García Gómez

Regidor i portaveu del grup municipal 

Grup Municipal: PSC

FORMACIÓ ACADÈMICA

 • FP Mecanic Ajustador 
 • Mecanic d’Aviació a l’Exercit de l’Aire
 • Capacitació professional de Transport Nacional i Internacional de Viatgers i Marcaderies
 • Cursos de Comptabilitat i Administració d’Empreses.

 

EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL

 • Administratiu               1974-1976  Ofimo S.A. –Barcelona
 • Cap Administració       1976-1980  Ofimo S.A.– Barcelona
 • Director Administratiu  1980-1985  C.E.R.S.A. – Madrid
 • Director Explotació Operacions 1985-1990 Xampany Cars S.L. – Barcelona
 • Director Explotació Operacions i Contractació  1990-1995 - Central Autocars –Barcelona
 • Director Explotació Operacions i Contractació  1995-2003– Bardet S.A. – Sabadell
 • Director Explotació Operacions i Contractació  2003-2019– Avantgrup S.L. – Sant Boi de Llobregat
 • President de la Federació de Transports Asintra Catalunya -1985 -2005
 • President de la Federació de Transports Audica 2009- 2011

 

EXPERIÈNCIA POLÍTICA

 • Militant del Partit dels Socialistes de Catalunya des de fa 30 anys.
 • Membre del Consell de prevenció de l’Ajuntament de Barcelona 1994-1998

 

ALTRES DADES

 • Formador de l’Escola de Turisme  CETT de la UAB 2003-2011
 • Membre del Consell de Mobilitat de Catalunya 2001-2019
 • Negociador i assessor del Conveni Provincial de Transport de Viatgers 

 

RETRIBUCIÓ ANUAL BRUTA

 • Assistència a les sessions del Ple: 657,77 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.
 • Assistència a les Juntes de portaveus que es convoquin en ocasió de convocatòria de Ple: 475,61 € per sessió, fins a un màxim d’11 plens ordinaris i 1 Ple extraordinari a l’any.
 • Assistència a les Juntes de Govern, en haver estat nomenat/da tinent/ta d’alcaldia, tant ordinàries com extraordinàries: 444,24 €, per cada sessió que es celebri.

Assignar als Grups municipals, en virtut del que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/1985 de 2 d'abril, l'article 50.8 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 43.2 del Reglament Orgànic Municipal un import de 236,37 € mensuals per Grup i 236,37 € mensuals per cada Regidor o Regidora adscrits a cadascun d’aquests Grups.

Adreça electrònica: garciagp@staperpetua.cat
Darrera actualització: 08.03.2024 | 10:09