2023/5049V: 1 Tècnic/a, A2, programa temporal "Programa per a la Gestió dels contractes menors per al període 2023-2026"

Divendres, 21 d'abril de 2023 a les 00:00

Estat: En curs

Procés de selecció, mitjançant concurs-oposició, d’un/a Tècnic/a, grup A2, en règim de funci-onari/ària interí/na per a l’execució de programes de caràcter temporal dels Serveis Jurídics, Contractació i Compres, per impulsar i gestionar el “Programa per a la gestió dels contractes menors per al període 2023-2026”.

Darrera actualització: 30.05.2023 | 14:07