2023/4533F: 1 Arquitecte/a Tècnic/a (A2) "Oficina Local d'Habitatge 2023-2026"

Divendres, 21 d'abril de 2023 a les 00:00

Estat: Tancat

Procés de selecció, mitjançant concurs oposició, d’un/a Aquitecte/a Tècnic/a, grup A2 amb la preceptiva col·legiació professional, en règim de funcionari/ària interí/ina per programes de caràcter temporal del Servei d’Urbanisme, Llicències i Habitatge, per impulsar i gestionar el “Programa per l’ampliació de les funcions de l’Oficina Local d’Habitatge per al període 2023-2026: Nova OLHiR (Oficina Local d’Habitatge i Rehabilitació)”.

Darrera actualització: 12.09.2023 | 14:42