El teixit associatiu de Santa Perpètua és ric i variat.

Notícies
+