El Museu Municipal es troba actualment en transformació. L’espai antic que acollia les col·leccions d’arqueologia, etnologia i  història local es troba tancat al públic. Únicament resta oberta la Sala d’Exposicions temporals.

La transformació del Museu és doble, pel canvi en l’emplaçament i per la temàtica. Properament les col·leccions es traslladaran a la Planta alta de la nau gran del Vapor Aranyó, on es convertiran en el Museu del Treball i la Indústria Viva.

Notícies
+