Atenció en matèria Cadastral/Punt Inf. Cadastral(PIC)

La Unitat de Gestió financera i tributària de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, entre d'altres, té com a missió l’assessorament permanent a la ciutadania en qualsevol tema relacionat amb el Cadastre immobiliari. A més, des de l’any 2007, l’Ajuntament compta amb un Punt d’Informació cadastral (P.I.C). Aquest servei dona la possibilitat d’accedir als Serveis de la Direcció General del Cadastre sense la necessitat de desplaçaments a la Gerència Territorial de Barcelona o d’altres províncies. Permet la consulta lliure i la certificació electrònica de dades cadastrals no protegides i cartografia digital, consulta i certificació electrònica per als titulars cadastrals de dades cadastrals protegides, relatives a immobles de la seva titularitat, estiguin o no al nostre terme municipal, ja que es té accés d’àmbit nacional (excepte País Basc i Navarra).

Persones destinatàries:

Assessorament en matèria de Cadastre: Persones físiques/jurídiques que precisen d'assessorament per a dur a terme tràmits davant la Gerència del Cadastre Catalunya Barcelona o davant de l'ORGT de la Diputació de Barcelona.

Punt d'inf. Cadastral: Persones físiques/jurídiques que precisen l'obtenció de certificacions cadastrals d'àmbit nacional (excepte País Basc i Navarra)

Cost per l'usuari:

Aquest servei, no té cap cost per les persones usuàries del mateix.

Àrea responsable:

Serveis Econòmics

Unitat responsable:

Unitat de Gestió financera i tributària

És un servei obligatori:

No

Com sol·licitar-ho:

Atesa l'actual situació de crisi sanitària provocada per la COVID-19, si us plau, contacteu telefònicament amb l'Ajuntament.

Darrera actualització: 02.02.2022 | 11:02