Conflictes relacionats amb la tinença d'animals de companyia.

Els animals de companyia són una font de satisfacció que proporcionen molts beneficis als seus propietaris. Tenir animals de companyia exigeix, però, complir un seguit de compromisos, tant amb l’animal com amb la societat. Aquesta doble responsabilitat que tenen els propietaris amb els animals i amb la societat, és el que entenem per tinença responsable.

La tinença d’animals de companyia està autoritzada en domicilis particulars sempre que es compleixin les condicions higièniques i sanitàries de manteniment, benestar i seguretat per a l’animal i per a les persones.

Per aquest propòsit l’Ordenança Municipal  té per objecte establir la regulació de les mesures de protecció i tinença d’animals, en el marc establert en la legislació general i la preservació i al mateix temps perseguir l’establiment d’un marc de relacions fonamentades en el civisme, la convivència social i les relacions respectuoses entre les persones i per això arbitra mecanismes per corregir, si s’escau, sancionar totes aquelles actituds que atemptin contra la bona convivència i la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes així com l'ús dels seus serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics.

Protocol de mossegada de gos a la via pública.

En cas de que es produeixi una mossegada o agressió a la via pública per part d’un animal de companyia, ja sigui a altre animal o bé a una o varies persones, heu de dirigir-vos a les dependències de la policia local i tramitar la denúncia corresponent o simplement informar dels fets al departament de Tinença d’Animals.

Darrera actualització: 17.11.2022 | 10:06