Recollida de residus

Mogoda Serveis ofereix el servei de la recollida d'aquells residus generats en els domicilis particulars, els comerços, les oficines i els serveis (també residus procedents de la neteja de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives i platges; els animals domèstics morts; els mobles, els estris i els vehicles abandonats; els residus i els enderrocs procedents d’obres menors i reparació domiciliària)

Les línies del servei són:

  • Recollida
  • Transport

Mogoda Serveis SAM ofereix el servei gratuït que consisteix en la recollida:

  • Andròmines: mobles, electrodomèstics, trastos vells, etc. Horari de recollida, dimecres i divendres
  • Residus de poda: s'entén com a residus de poda les branques, fulles i restes llenyoses de petites dimensions i/o produïdes en petites quantitats. Per residus de poda en grans dimensions ha de ser el propi usuari qui ho porti directament a la deixalleria. Horari de recollida, dimarts

El servei es realitza previ avís al Telefonet al 93 544 91 91 per tal de concretar l'emplaçament on es despositaran les andròmines i/o poda. El material s'ha de dipositar a la porta del domicili de l'usuari.

Segons l'article 30.1.1t del Reglament de Gestió de Residus Municipal, resta prohibit dipositar andròmines, mobles vells, electrodomèstics, material de poda, etc al carrer ni al costat dels contenidors sota sancions de 300 euros

Darrera actualització: 07.02.2022 | 18:46