Abonament Tenis i Frontó

  • Aquest abonament és personal i instransferible.
  • Els pagaments seran mensuals a mes vençut (entre l'1 i 5 de cada mes) per domiciliació bancària.
  • El cost és de 14,60€ i inclou 8 hores mensuals que en cap cas seran acumulables, amb la posssibilitat de 4 hores addicionals de dilluns a divendres (no festius) de 8,30 a 14,30h sense reservar. Les 8 hores es poden convalidar en el torneig d'adults.
  • La llum no està inclosa en l'abonament.
Darrera actualització: 16.02.2022 | 09:58